Biblioteka w szkole Biblioteka w szkole
Szukaj: 
Aktualny numer 10/13
Na skróty
Aktualny numer
Prenumerata i zakup numerów archiwalnych
Archiwum
Zawartość wszystkich numerów "BwS"
w programie MOL
Wyszukiwarka
Informacje dla autorów
Sklep internetowy
Bibliografia materiałów repertuarowych dla szkół
Bank przydatnych
materiałów
Partnerzy
Galeria bibliotekarzy
KONTAKT
"Biblioteka w Szkole"
00-950 Warszawa
skr. pocztowa 109
email:
[email protected]
tel./fax 0-22 832 36 12
tel. 832 36 11
Biblioteka w Szkole 2002 nr 11

okładka

Marzena SZAFIŃSKA-CHADAŁA. Jolanta JORDAN
Materiały repertuarowe. Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Najobszerniejszy i najbardziej aktualny materiał tego typu, jaki kiedykolwiek w Polsce został opublikowany. Uwzględnia publikacje z 31 czasopism.

Elżbieta PIECZˇTKIEWWICZ, Izabela FRANKOWSKA
Najpiękniejsze bajki świata. Konspekt zajęć dla klasy II (III) szkoły podstawowej do przeprowadzenia w trakcie nieoczekiwanego zastępstwa

Wiesława PAPIERSKA
Nieobecni: Elżbieta D±browicz

Katarzyna BAJUS, Bogusława JAMROZIK
"Ty mnie na wyspy szczęśliwe zawieź". Konkurs poezji o tematyce miłosnej - twórczość własna

Małgorzata KRZEMIEŃ, Wiesława SYGUŁA
Program PowerPoint w pracy nauczyciela bibliotekarza

Przedstawienie programu, omówienie możliwości zastosowania programu w bibliotece, bibliografia (także adresy internetowe)

Elżbieta GUCWA
Awans zawodowy nauczycieli: zestawienie bibliograficzne w wyborze

Uzupełnienie (nowe publikacje) zestawienia na temat awansu opracowanego przez Danutę Orzeł, a opublikowanego w "Bibliotece Szkole" 2001 nr 11

Obowi±zki?

Obowi±zki nauczyciela bibliotekarza nie s± jednoznacznie sprecyzowane. W praktyce bibliotekarzom przydziela się różne zadania. Kolejne wypowiedzi na ten temat.
Przeczytaj fragment

Lidia KRA¦KIEWICZ
Dnia jednego o północy (scenariusz jasełek)

Oryginalny tekst opracowany na podstawie polskich kolęd

Jan DĘBOWSKI
Wypożyczać czy pilnować?

(...) Do wł±czania i wył±czania komputerów, pilnowania sprzętu i uczniów nie potrzeba zatrudniać wykształconego nauczyciela bibliotekarza. Wystarczy pracownik techniczny rozumiej±cy, co znaczy napis "power" oraz "on" i "off". A przecież praca pedagogiczna, promocja czytelnictwa jest w bibliotece szkolnej (zwłaszcza na pocz±tkowych etapach kształcenia) najważniejsza. Czy przypadkiem pewnego dnia nie okaże się, ze nauczyciel bibliotekarz, który wielkim wysiłkiem i nakładem pracy doprowadził do wyposażenia biblioteki w nowoczesny sprzęt... (...).

Dorota OZIMEK, Halina OKONOWSKA
Ważniejsze rocznice literackie styczeń-lipiec 2003

Józef GŁADKO
Kilka uwag o "Vademecum bibliotekarza" Wydawnictwa Verlag Dashofer

Janina WITEK
Znam przygody Puca, Bursztyna i gości: krzyżówka

Z cyklu "Co robi±?"

Alina BOROWSKA
Pomagamy dyplomowanych prowadzeniu edukacji regionalnej

Elżbieta SZCZYPIŃSKA
Spotkanie autorskie dyplomowanych Mariola Pryzwan - pisarka dyplomowanych bibliotekark±

Ewa PETIUK
Wybieramy "Czytelnika Roku"

Wykaz dyplomowanych nauczycieli bibliotekarzy

Nasz TW w WI

Kolejny raport naszego tajnego współpracownika (TW), który ulokowany jest w Sejmie RP, zwanym też Wysok± Izb± (WI) i nasze zlecenie rejestruje wszystkie wypowiedzi posłów, w których pada słowo "biblioteka"

Ekslibrisy bibliotek: Szkoła Podstawowa nr 3 w Solcu Kujawskim; Gimnazjum nr 17 w Krakowie

Na okładce: Stanisław Lem