O eBookach w Internecie

Back Powrót

W przypadku stwierdzenia długotrwałej nieaktywności bądź nieprawidłowego działania odnośnika zamieszczonego na poniższym wykazie uprzejmie prosimy o informacje: [email protected].

Ze względu na częste zmiany ścieżek dostępu do zasobów cyfrowych tekstów poszczególnych instytucji w obrębie tego samego adresu głównego należy przejść do strony głównej i od niej rozpocząć poszukiwanie eBooków. Większe zmiany będę starał się w miarę możliwości i na bieżąco korygować. . Ze względu na ilość przytaczanych przeze mnie adresów związanych z burzliwym rozwojem branży książki elektronicznej proszę również o sygnały dotyczące ewentualnego dublowania opisów adresów witryn już obecnych w wykazie.

Zasoby internetowe książki elektronicznej:

 • Polska Biblioteka Internetowa - http://www.pbi.edu.pl
  Sztandarowa inwestycja ostatnich lat w dziedzinie książki elektronicznej w Polsce. Realizacja ambitnych założeń projektu w początkowej fazie napotkała na znaczące trudności. W styczniu 2004 roku oddano do użytku nowy serwis PBI. Zmianie uległo opracowanie techniczne stron PBI (większa funkcjonalność, dodatkowe opcje dla zarejestrowanych użytkowników), zdecydowanie zwiększono również zasoby serwisu (29243 publikacje dostępne w lutym 2007 roku). Do 2008 roku zaplanowano zdigitalizowanie wszystkich zasobów archiwalnych literatury polskiej. Niestety wydaje się, że projekt przeszedł już ostatecznie do historii wyłącznie jako "szczytna, niezrealizowana idea". Strona jednak ciągle funkcjonuje, można wpisać adres, odpalić i zobaczyć z perspektywy lat, że samymi ambicjami i deklaracjami daleko się nie zajedzie...
 • http://www.literatura.net.pl
  Czołowy portal książki elektronicznej oferujący bogaty zbiór tekstów z różnych rodzajów literatury polskiej i obcej. Znaczna część tekstów udostępniona jest bezpłatnie, pozostałe zasoby dostępne są po opłaceniu symbolicznego abonamentu.
 • Internetowy Polski Słownik Biograficzny - http://www.ipsb.nina.gov.pl/index.php/Home/
  Kolejna inicjatywa, która doczekała się wielu znamienitych patronów: np. Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, wsparcia merytorycznego udzieliła Polska Akademia Nauk, Polska Akademia Umiejętności, Narodowe Archiwum Cyfrowe, wiele innych instytucji w roli mecenasów i partnerów, zaś wydania podjął się Narodowy Instytut Audiowizualny. Uff!!! Trudno, żeby mogło się to nie udać, tym bardziej, że sama idea jest godna pełnego wsparcia. Póki co projekt jakoś się rozwija - są pewne niejasności np. dlaczego nie udostępniono materiałów w powszechnie dostępnych dla odbiorcy formatach? Oczywiście po pewnym wysiłku myślowym można dojść do metody zapisu tekstów w formatach TIFF, bądź Microsoft Office Document Imaging, a stamtąd już krok do transferu tekstu do Worda. Ale po co te utrudnienia? Fakt jest bezsporny, ze pomysł wydaje się bardzo trafiony. Oby się tylko rozwijał z większym impetem i sukcesami niż startująca z "wielką pompą" PBI. I jeszcze jedna uwaga - warto porównywać merytoryczną wartość wpisów w IPSB i osławionej "Wikipedii" - taka konkurencja może przynieść jedynie korzyści. Ja w każdym razie życzę powodzenia, czekam na przykłady aktywnej działalności i przyglądam się Słownikowi z niezwykłą, lecz życzliwą uwagą. Może w końcu "odczarujecie" ciążący nad tego typu inicjatywami przesąd: "z dużej chmury, mały deszcz"...
 • New Federacja Bibliotek Cyfrowych - http://fbc.pionier.net.pl/owoc

  Opis pobrany ze strony FBC:

  Federacja Bibliotek Cyfrowych pozwala na przeszukiwanie udostępnianych w Internecie zbiorów kilkuset polskich instytucji nauki i kultury. Jest to w sumie ponad milion różnorodnych, wartościowych obiektów cyfrowych dostępnych on-line - dla każdego, z dowolnego miejsca i o dowolnej porze! Operatorem Federacji Bibliotek Cyfrowych sieci PIONIER jest Poznańskie Centrum Superkomputerowo ? Sieciowe.

  Liczba bibliotek cyfrowych zarejestrowanych w Bazie Bibliotek Cyfrowych FBC przekroczyła niedawno 80, a jeżeli dynamika wzrostu utrzyma się, to do końca roku liczba ta może sięgnąć nawet 100. W związku z tym postanowiliśmy przygotować podstawową analizę dotyczącą oprogramowania, jakie jest wykorzystywane w Polsce do budowy bibliotek cyfrowych.

  Jako podstawowe dane potraktowaliśmy zawartość wspomnianej Bazy Bibliotek Cyfrowych FBC (stan z dnia 22.08.2011 r.). Z tych danych przed rozpoczęciem analiz usunięta została Polska Biblioteka Internetowa (32 071 obiektów), powstała jako projekt ministerialny z dedykowanym finansowaniem, aktywny w latach 2002-2007. Biblioteka ta była utworzona w sposób zdecydowanie odmienny od innych bibliotek cyfrowych przyłączonych do FBC, a szanse na powtórzenie takiego projektu są obecnie bardzo nikłe. Dodatkowo przy analizie liczby obiektów cyfrowych nie uwzględniono danych z serwisów "Ziemiańska Biblioteka Cyfrowa" oraz "Teledetekcja ¦rodowiska" gdyż wykorzystywane w nich oprogramowanie nie pozwala obecnie na określenie łącznej liczby obiektów.

  Poniższa tabela zawiera zestawienie wykorzystywanych systemów (w kolejności alfabetycznej) wraz z listą serwisów wykorzystujących poszczególne systemy (w kolejności odpowiadającej liczbie udostępnianych obiektów).

  Nazwa systemu / Lista instalacji

  Liczba publikacji

  dLibra

  697 683

  Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa

  138 668

  e-biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego

  78 000

  Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa

  63 747

  Małopolska Biblioteka Cyfrowa

  59 745

  Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa

  44 743

  Cyfrowa Biblioteka Narodowa

  31 008

  Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego

  27 573

  ¦ląska Biblioteka Cyfrowa

  27 148

  Elbląska Biblioteka Cyfrowa

  25 567

  Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa

  21 098

  Biblioteka Multimedialna Teatrnn.pl

  20 079

  Biblioteka Cyfrowa ? Regionalia Ziemi Łódzkiej

  17 972

  Bałtycka Biblioteka Cyfrowa

  12 884

  Pomorska Biblioteka Cyfrowa

  12 446

  Podlaska Biblioteka Cyfrowa

  12 289

  ¦więtokrzyska Biblioteka Cyfrowa

  11 835

  Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa

  8 905

  Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa

  8 583

  Wejherowska Biblioteka Cyfrowa

  6 041

  Radomska Biblioteka Cyfrowa

  5 594

  Cyfrowy Dolny ¦ląsk

  5 209

  Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa

  5 158

  Chełmska Biblioteka Cyfrowa

  4 859

  Biblioteka Cyfrowa Polskiego Instytutu Antropologii

  4 538

  Biblioteka Cyfrowa Ośrodka KARTA

  3 816

  Biblioteka Cyfrowa UMCS

  3 229

  Biblioteka Cyfrowa Politechniki Łódzkiej

  2 867

  Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa

  2 754

  Internetowa Biblioteka Wzornictwa

  2 554

  Biblioteka Cyfrowa Politechniki Warszawskiej

  2 420

  Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa

  2 094

  Krośnieńska Biblioteka Cyfrowa

  1 970

  Iławska Biblioteka Cyfrowa

  1 952

  Bialska Biblioteka Cyfrowa

  1 867

  Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Łódzkiego

  1 679

  Nowohucka Biblioteka Cyfrowa

  1 674

  Gdańska Biblioteka Cyfrowa

  1 662

  Opolska Biblioteka Cyfrowa

  1 623

  Morska Biblioteka Cyfrowa

  1 481

  Cyfrowe archiwum KK NSZZ Solidarność

  1 357

  Cyfrowa Ziemia Sieradzka

  1 249

  Biblioteka Cyfrowa Politechniki ¦ląskiej

  1 165

  Księgozbiór Wirtualny Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES

  1 033

  Biblioteka Cyfrowa Instytutu Łączności

  847

  Sanocka Biblioteka Cyfrowa

  736

  Rolnicza Biblioteka Cyfrowa

  640

  Biblioteka Cyfrowa Politechniki Lubelskiej

  506

  Tarnowska Biblioteka Cyfrowa

  447

  Repozytorium Cyfrowe Poloników

  407

  Bibliologiczna Biblioteka Cyfrowa

  337

  Czytelnia Wirtualna Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

  253

  Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

  236

  Publiczne Archiwum Cyfrowe Agnieszki Osieckiej

  231

  Biblioteka Cyfrowa Fundacji Ormiańskiej KZKO

  214

  Biblioteka Cyfrowa ORE

  193

  Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych

  183

  Cyfrowa Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu

  122

  Armarium. dominikańska biblioteka cyfrowa

  88

  Kolbuszowska Biblioteka Cyfrowa

  74

  Biblioteka Cyfrowa Politechniki Koszalińskiej

  30

  Biblioteka Cyfrowa Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

  4

  dMuseion

  1 227

  Cyfrowe Muzeum Narodowe w Warszawie

  1 227

  DSpace

  1 535

  Repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

  884

  Repozytorium Politechniki Łódzkiej CYRENA

  647

  Biblioteka Cyfrowa Książnicy Stargardzkiej

  4

  EPrints

  1 946

  Cyfrowa Biblioteka Druków Ulotnych Polskich i Polski Dotyczących z XVI, XVII i XVIII Wieku

  1 403

  Dziennik Ustaw RP na Uchodźstwie

  298

  Computer Science Journal

  95

  Repozytorium Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

  80

  Biblioteka Cyfrowa Katedry Lingwistyki Formalnej Uniwersytetu Warszawskiego

  70

  Greenstone

  24

  Baza Rozpraw Doktorskich Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

  24

  Oprogramowanie własne

  6 119

  Wirtualne Archiwum Polskich Ormian

  2 793

  Biblioteka Cyfrowa Politechniki Krakowskiej

  2 693

  Czytelnia kwartalnika ?Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza?

  248

  Biblioteka Cyfrowa Małopolskiego Towarzystwa Genealogicznego

  180

  ICM ? DIR ? Zasoby Polskie

  121

  Otwórz książkę

  84

  Ziemiańska Biblioteka Cyfrowa

  ?

  Teledetekcja ¦rodowiska

  ?

  VTLS Virtua

  9 282

  Akademicka Biblioteka Cyfrowa KRAKÓW

  9 282

  WordPress

  9

  Biblioteka Humanistyczna

  9

  Razem:

  717 825

O dynamice rozwoju projektu Federacji Bibliotek Cyfrowych świadczą wybrane dane pochodzące z roku 2014. Obecnie w Federacji zrzeszonych jest 113 placówek, w tym 105 aktualnie dostępnych i 6 w stadium przygotowania (2 placówki mają aktualnie status przeniesionych). Liczba instytucji tworzących FBC wynosi 345, liczba dostępnych publikacji 1904627, zaś publikacji planowanych 42835 (lipiec 2014 roku). Przytoczone dane pochodzą z oficjalnej strony Federacji, na której umieszczono także szczegółowe materiały statystyczne, tabele, wykresy itp.

 • Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej - http://monika.univ.gda.pl/~literat/books.htm
  Rewelacyjny projekt realizowany w ramach programu UNESCO "Biblioteka Wirtualna Klasycznych Tekstów Literatury ¦wiata". Serwis redagowany przez Marka Adamca z Uniwersytetu Gdańskiego. Naprawdę warto zobaczyć i zostać na dłużej!
 • Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych - http://rcin.org.pl/dlibra
  Następny projekt opierający się na systemie dLibra. Zamiast opisywać szczegółowo zasady projektu pozwolę sobie zacytować fragmenty ze stron twórców tego internetowego przedsięwzięcia:
  "Głównym założeniem projektu jest utworzenie ponadregionalnego i multidyscypinarnego Repozytorium Cyfrowego złożonego ze zdigitalizowanych materiałów archiwalnych, publikacji naukowych, dokumentacji badań oraz piśmienniczego dziedzictwa kulturowego wyselekcjonowanych ze zbiorów 16 polskich instytutów naukowych oraz ich bibliotek tworzących Konsorcjum Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych. Podstawowe zadania jakie wyznacza Projekt to przede wszystkim konsolidacja i modernizacja infrastruktury naukowo-badawczej i informatycznej jednostek naukowych tworzących Konsorcjum, zabezpieczenie bieżącego dorobku naukowego Instytutów wchodzących w jego skład, a także ułatwienie wyspecjalizowanym grupom badaczy dostępu do publikacji. Poprzez ułatwienie dostępności do współczesnych i historycznych materiałów gromadzonych przez Instytuty Konsorcjum poprawi się promocja polskiej nauki, historii i kultury na świecie, wzmocniona zostanie edukacja i świadomość w zakresie wyszukiwania literatury naukowej w postaci cyfrowej, powiększą się także elektroniczne zasoby światowego internetu o polskie treści publikacji naukowych wydawanych przez członków Konsorcjum, co z kolei wpłynie na upowszechnienie wyników prowadzonych przez nich badań, a także wzrost cytowalności."
  W kwestii finansowania i wsparcia technicznego: "Projekt finansowany ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa 2: infrastruktura strefy B+R, Działanie 2.3: Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki Poddziałanie 2.3.2.: Projekty w zakresie rozwoju zasobów informatycznych nauki w postaci cyfrowej, realizowany był w okresie od dnia 02.03.2010 r. do dnia 31.06.2014 r. Wysokość dofinansowania wynosiła 36 347 949,15 złotych. Obecnie projekt jest kontynuowany ze środków własnych".
  Jeżeli chodzi o instytuty uczestniczące w projekcie RCIN: "W Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych znajdują się publikacje zdigitalizowane w bibliotekach poniższych instytutów:
 • New Europeana - http://www.europeana.eu/portal/
  Biblioteka cyfrowa, muzeum i archiwum Europy. Została otwarta 20 listopada 2008 w ramach inicjatywy UE: i2010 na rzecz bibliotek cyfrowych w celu udostępnienia dziedzictwa kulturowego i naukowego Europy w internecie. Europeana to wspólny punkt dostępu do zbiorów i katalogów o księgach bibliotek, archiwów i muzeów w całej Europie, który umożliwia użytkownikom znalezienie we własnym języku cyfrowych dzieł kultury udostępnionych przez uznane organizacje kulturalne w całej Unii Europejskiej. Wielojęzyczny interfejs Europeany umożliwia obecnie dostęp do wyjątkowej kolekcji ponad 15 mln książek, czasopism, fragmentów filmów, map, fotografii i dokumentów w postaci cyfrowej pochodzących z bibliotek, archiwów, muzeów i archiwów audiowizualnych Europy. Polskim uczestnikiem programu jest Federacja Bibliotek Cyfrowych.

  ¬ródło opisu: Wikipedia.
 • Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa - http://www.wbc.poznan.pl
  Wspólna inicjatywa poznańskiego środowiska akademickiego realizowana w oparciu o oprogramowanie dLibra. Zasoby WBC obejmują publikacje dydaktyczne, regionalne, muzykalia oraz zabytki piśmiennictwa polskiego pochodzące ze zbiorów wielkopolskich bibliotek. WBC stanowi wzorcowy przykład wirtualnej biblioteki zarówno ze względu na wartość merytoryczną reprodukowanych materiałów, jak też zastosowanie oryginalnego, znakomitego systemu ich prezentacji (łatwa nawigacja, możliwość płynnego powiększania tekstu i ilustracji itd.).
 • New Chełmska Biblioteka Cyfrowa - http://cyfrowa.chbp.chelm.pl/dlibra

  Jeden z wielu projektów udostępniania zbiorów bibliotecznych zdigitalizowanych w oparciu o program dLibra. Projekt ChBC realizowany jest przez Chełmską Bibliotekę Publiczną im. Marii Pauliny Orsetti i obejmuje cyfryzację przede wszystkim zbiorów regionalnych. ChBC jak inne podobne internetowe biblioteki należy do Federacji Bibliotek Cyfrowych.  

 • Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa - http://kpbc.umk.pl/dlibra
  Projekt realizowany przez biblioteki zrzeszone w ramach Konsorcjum Bibliotek Naukowych Regionu Kujawsko-Pomorskiego i finansowany z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Zasoby KPBC podzielono na trzy zasadnicze działy: publikacje regionalne, materiały dydaktyczne oraz teksty dotyczące dziedzictwa kulturowego regionu. Koordynatorem projektu jest pani Bożena Bednarek-Michalska. Od 24 stycznia 2008 roku na stronach KPBC rozpoczęto również udostępnianie on-line "Słownika polszczyzny XVI wieku". Przeglądarka publikacji znajdujących się w zasobach KPBC zaopatrzona jest w wyszukiwarkę i indeksy (tytułów, autorów oraz słów kluczowych), zaś do prawidłowego korzystania z zamieszczonych na stronach KPBC tekstów wymagane jest zainstalowanie specjalnego pluginu: dla Windows - LizardTech DjVu, a dla Linuxa DjVu Libre.
 • Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa - http://www.dbc.wroc.pl/dlibra
  Dawniej Biblioteka Cyfrowa Politechniki Wrocławskiej. Inicjatywa w dziedzinie książki elektronicznej analogiczna do wspominanych wcześniej WBC i KPBC. Zastosowano tutaj identyczne systemy wyszukiwawcze, podobne rozwiązania techniczne, porównywalny interfejs graficzny. Zbiory podzielono na: książki wydane przez Politechnikę Wrocławską, książki wydane przed rokiem 1949 oraz teksty prac doktorskich. Publikacje można pobierać w postaci pliku skompresowanego (ZIP), bądź przeglądać on-line po zainstalowaniu pluginu LizardTech DjVu.
 • "Biblioteka Cyfrowa "Regionalia Ziemi Łódzkiej" przy WiMPB w Łodzi - http://bc.wimbp.lodz.pl/dLibra
  Następny przykład systematycznego rozwoju bibliotek cyfrowych korzystających z platformy dLibra. Zbiory łódzkiej biblioteki cyfrowej ukierunkowane są przede wszystkim na materiały regionalne, związane z Ziemią Łódzką, często bardzo unikalne.
 • Małopolska Biblioteka Cyfrowa - http://212.244.186.42/dlibra
  Projekt w trakcie realizacji. Podobnie jak powyższe biblioteki wirtualne MBC oparte zostało na identycznych zasadach obsługi, formatach DjVu oraz PDF, a także oprogramowaniu dLibra. Dotychczas biblioteka zawiera jedynie wersje testowe publikacji.(od dłuższego czasu serwis nieczynny)
 • Podlaska Biblioteka Cyfrowa - http://pbc.biaman.pl/dlibra
  Następna z serii bibliotek cyfrowych tworzonych na bazie oprogramowania dLibra. Dostępne publikacje obejmują m. In. materiały regionalne, naukowo-dydaktyczne, muzykalia oraz kolekcję dotyczącą dziedzictwa kulturowego. Zbiory zaopatrzono w indeksy tytułów, autorski oraz słów kluczowych. eBooki zapisane są w formacie PDF i skompresowane do archiwum ZIP.
 • Jeleniogórska Biblioteka Cyfrowa - http://jbc.jelenia-gora.pl/dlibra
  Jeden z wielu przykładów efektywnego wykorzystania systemu dLibra w celu tworzenia biblioteki książki elektronicznej. Podobnie jak w analogicznych przypadkach zasoby biblioteki ukierunkowane są na publikacje o charakterze ogólnym oraz teksty związane z regionem. Zbiory podzielono na kategorie: czasopisma, dokumenty życia społecznego, książki, pocztówki, a jako dodatek zamieszczono Słownik Biograficzny Ziemi Jeleniogórskiej.
 • Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa - http://zbc.uz.zgora.pl/dlibra
  Podobnie jak w przypadkach innych witryn opartych na systemie dLibra, także Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa posiada podobną strukturę, system indeksów oraz formaty zapisu udostępnianych tekstów. Zasoby ZBC obejmują działy: dziedzictwo kulturowe, habilitacje, doktoraty, dyplomy, nauka i dydaktyka oraz regionalia. Dominującymi formatami zapisu są pliki PDF oraz HTML.
 • Wejherowska Biblioteka Cyfrowa - http://biblioteka.wejherowo.pl/dlibra
  Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Wejherowie oczywiście na bazie niezwykle popularnego oprogramowania dLibra. Zdigitalizowane zasoby zostały uporządkowane według kategorii tematycznych na: artykuły z czasopism ogólnopolskich i regionalnych, czasopisma, dokumenty życia społecznego, kroniki biblioteczne, książki, publikacje i prace dyplomowe, teksty przemówień i zbiory specjalne. Na stronach biblioteki można również znaleźć kolekcje graficzne. Zastosowane przez prowadzących serwis formaty plików tekstowych to przede wszystkim TXT i HTML oraz pliki skompresowane ZIP.
 • ¦ląska Biblioteka Cyfrowa - http://www.sbc.org.pl/dlibra
  Jedna z największych i najważniejszych w Polsce bibliotek wirtualnych stworzona na platformie systemu dLibra. ¦ląska Biblioteka Cyfrowa powstała w 2006 roku w Katowicach z inicjatywy Biblioteki ¦ląskiej i Uniwersytetu ¦ląskiego. W zbiorach ¦BC znajdują się publikacje z dziedziny dziedzictwa kulturowego ¦ląska, publikacje ogólne i regionalne, piśmiennictwo naukowe i dydaktyczne oraz zbiory specjalne (judaika, masonika, teksty dotyczące Kresów, publikacje bibliofilskie). Większość tekstów zapisana jest w formacie PDF. Informacje o ¦BC znaleźć można m.in. na stronach Wikipedii (http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Al%C4%85ska_Biblioteka_Cyfrowa).
 • Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa - http://www.ap.krakow.pl/dlibra/dlibra
  Biblioteka cyfrowa ukierunkowana na upowszechnianie publikacji dotyczących pedagogiki i nauk pokrewnych. Projekt realizowany przez Akademię Pedagogiczną w Krakowie, działa na platformie dLibra w środowisku Sun Solaris. Publikacje prezentowane są w formatach TXT i HTML, oraz spakowane programem ZIP. Obecnie (04.07.2006 r.) PBC znajduje się w stadium organizacji, tak więc ilość oferowanych publikacji jest raczej symboliczna.
 • Exlibris - Biblioteka Internetowa - http://exlibris.biblioteka.prv.pl/
  Wirtualna biblioteka dysponująca ciekawymi zbiorami i własną przeglądarką tekstów elektronicznych.
 • WolneLektury.pl - http://www.wolnelektury.pl
  Bardzo interesująca witryna, której autorzy skoncentrowali się na udostępnianiu przede wszystkim lektur szkolnych. Dokumenty w formatach PDF, ODT(OpenOffice) i TXT zostały skatalogowane w bardzo oryginalny i ciekawy sposób. Baza tekstów podzielona została na kategorie: autorzy, epoki, rodzaje i gatunki literackie oraz - co jest rzadko spotykane w bibliotekach elektronicznych - motywy występujące w literaturze. Projekt prowadzony jest przez Fundację Nowoczesna Polska przy współpracy z firmą Prokom Software SA. i Biblioteką Narodową. Patronat honorowy nad realizacją projektu sprawują Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Stowarzyszenie Pisarzy Polskich.
 • WolnePodreczniki.pl - http://wiki.wolnepodreczniki.pl
  Wolne Podręczniki to materiały edukacyjne przygotowywane przez nauczycieli i dostosowane do potrzeb czasów cyfrowej rewolucji. Wszystkie te materiały dostępne są za darmo, a na dodatek dzięki udostępnieniu na wolnej licencji można je bez przeszkód zmieniać i wykorzystywać do własnych potrzeb. Praca nad podręcznikami prowadzona jest pod merytorycznym nadzorem specjalistów, dzięki oprogramowaniu typu Wiki (patrz: Wikipedia), umożliwiającemu jednoczesną, masową współpracę setek wolontariuszy za pośrednictwem internetu. Finalne wersje podręczników przejdą rygorystyczny proces redakcyjny i recenzencki oraz będą podlegały standardowej procedurze akceptacji przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
 • http://www.dzieci.best.pl
  Jak sama nazwa wskazuje strona przeznaczona dla najmłodszych internautów. Obok gier, kolorowanek, puzzli i innych atrakcji strona zawiera całkiem pokaźną bibliotekę literatury dla dzieci i młodzieży (lektury, bajki, wiersze itp.).
 • EBIB - Elektroniczna Biblioteka - http://ebib.oss.wroc.pl/digitalizacja/index.php
  Znakomicie redagowany, profesjonalny portal biblioteczny posiadający dział poświęcony digitalizacji zbiorów w polskich bibliotekach. W dziale znaleźć można podstawowe informacje o stanie prac w tej dziedzinie w poszczególnych placówkach oraz  co najważniejsze - odnośniki do stron zawierających zbiory książek elektronicznych.
 • Netografia Polska - http://homepages.ihug.co.nz/~antora/NETOGRAF/NETOGRAF.HTM
  Netografia Romana Antoszewskiego, Polaka mieszkającego w Auckland w Nowej Zelandii. Gromadzi teksty oraz odnośniki do tekstów polskich autorów, a także zagadnień z dziedziny kultury i sztuki.
 • Biblioteka Jagiellońska - http://www.bj.uj.edu.pl
  Na oficjalnej stronie Biblioteki Jagiellońskiej udostępniono cyfrowe reprodukcje "De Revolutionibus" Mikołaja Kopernika, autografu utworu Fryderyka Chopina oraz starodruków i wybranych czasopism. W planach biblioteki również Kodeks Baltazara Behema w wersji elektronicznej.
 • Biblioteka Wirtualna Kolegium Karkonoskiego - http://poczta.kk.jgora.pl/gutenberg/index.htm
  Znakomity polski projekt realizowany we współpracy z "Project Gutenberg". Celem biblioteki jest udostępnienie użytkownikom najważniejszych dzieł literatury światowej, głównie w języku angielskim i niemieckim. Zasoby biblioteki obejmują obecnie (w połowie września 2004 roku) ponad 20000 woluminów. Obok plików tekstowych (formaty PDF, TXT, archiwa ZIP itp.) strony BWKK zawierają także bazę odnośników do internetowych słowników oraz najważniejszych bibliotek sieciowych. (prawdopodobnie biblioteka w przebudowie lub została włączona do szerszego projektu)
 • Akademicka Biblioteka Cyfrowa - KRAKÓW -http://abc.krakow.pl/
  Akademicka Biblioteka Cyfrowa (ABC-KRAKÓW) udostępnia elektroniczne wersje materiałów bibliotecznych wspomagających proces dydaktyczny oraz badania naukowe, prowadzone w jednostkach badawczych Krakowa: skrypty, monografie, raporty, materiały konferencyjne, czasopisma naukowe, opisy patentowe i rozprawy doktorskie. Ponadto zamieszcza publikacje stanowiące zasób dziedzictwa kulturowego, tzn. wybrane zabytki piśmiennictwa, znajdujące się w bibliotekach krakowskich, uczestniczących w przedsięwzięciu - starodruki, rękopisy, druki XIX i XX-wieczne i historyczne opisy patentowe. Główne kolekcje dokumentów elektronicznych obejmują teksty wydane do 1945 r., teksty współczesne (wyd. po 1945 r.) oraz publikacje planowane, czyli plany wydawnicze ABC.Obecnie ABC-Kraków budowana jest siłami Biblioteki Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej i Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • Biblioteka Narodowa - http://www.bn.org.pl/
  Instytucja, której właściwie nie trzeba przedstawiać ... Na stronach rozbudowanego serwisu BN znaleziono również miejsce dla publikacji elektronicznych.
  Z witryny Biblioteki Narodowej pobrać można m. in. prawdziwe rarytasy: wersję elektroniczną efektownego albumu "Nad złoto droższe. Skarby Biblioteki Narodowej", "Skarby Ordynacji Krasińskich..." czy też "Psałterz Potockich z kolekcji wilanowskiej" (wersja demo). Także "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej" począwszy od wydań z 2000 roku znalazł swoje miejsce w serwisie BN. Biblioteka Narodowa realizuje również projekt internetowy Cyfrowej Biblioteki Narodowej bazującej na zbiorach z własnych zasobów oraz uczestniczy wspólnie z Biblioteką Uniwersytetu Warszawskiego w realizacji programu tworzenia Cyfrowej Kolekcji Czasopism Polskich.
  • Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona - http://www.polona.pl/dlibra
   Znakomity projekt realizowany na bazie zbiorów Biblioteki Narodowej. Zbiory CBN Polona podzielone są na kolekcje tematyczne oraz według kryterium formalnego na: książki, czasopisma, rękopisy, stare druki, ulotki i odezwy. Udostępnianie zbiorów w Internecie oparte jest na rewelacyjnym i sprawdzonym systemie dLibra opracowanym przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. Ideą CBN jest udostępnienie w wersji cyfrowej najważniejszych wydań tekstów literackich i naukowych, dokumentów historycznych, czasopism, grafik, fotografii, nut, map pochodzących ze zbiorów Biblioteki Narodowej.
  • Cyfrowa Kolekcja Czasopism Polskich - http://www.buw.uw.edu.pl/zasoby/ckcp.htm
   Następny projekt Biblioteki Narodowej prowadzony przy współpracy z Biblioteką Uniwersytetu Warszawskiego. Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie dostępu do czołowych tytułów prasy polskiej i czasopism naukowych umieszczonych w postaci cyfrowej w Internecie. Dzięki digitalizcji mikrofilmowych kopii czasopism użytkownik otrzymuje ich wierny obraz zapisany w formacie graficznym. Wśród czasopism, które w pierwszej kolejności zostały zamieszczone na stronach CKCP znajdują się przede wszystkim najcenniejsze i najtrudniej dostępne pierwsze roczniki m. in. "Merkuriusza Polskiego", "Skamandra", "Ateneum", "Przeglądu Lwowskiego" itd.
  • Portal Wiedzy
   Następca nieczynnej od kilku lat Arkivy. Credo twórców portalu to m. In. "Dlaczego miałbym opublikować swoją pracę? A właściwie, dlaczego nie? Wypromuj się, pochwal się swoją praca dyplomową chociażby podczas rekrutacji. Czy chcesz by twoja roczna praca wylądowała na strychu? Lepiej niech pracuje na swojego autora". Autorom można życzyć jedynie sukcesu i rozszerzenia zakresu działalności o prace z czasopism naukowych, konferencji, artykuły. Powodzenia.
  • Cieszyńska Biblioteka Wirtualna - http://www.kc-cieszyn.pl/biblioteka/
   Utworzona z inicjatywy Książnicy Cieszyńskiej i w oparciu o jej zbiory. Publikacje - w większości związane z regionem ¦ląska Cieszyńskiego - reprodukowane są jako skanowane pliki graficzne z zablokowaną (!) opcją ich kopiowania (istnieje możliwość zakupu wybranych tytułów nagranych na płyty CD-ROM).
  • Katalog HiNT - http://hint.org.pl/ W Katalogu HINT ( Historia Nauka Technika ) rejestrowane są materiały źródłowe do historii polskiej nauki i techniki odszukane w Sieci, w ogólnie dostępnych bibliotekach i archiwach cyfrowych. Uwzględniane są także publikacje, które ułatwiają dotarcie do źródeł i ich odczytanie - bibliografie, słowniki, encyklopedie itp. Katalog HINT zainstalowany został początkowo ( we wrześniu 2009 roku ) na serwerze firmowym pracowni informatycznej Epublica i był rozwijany jako niekomercyjny projekt na jej zapleczu. Na początku listopada 2010 katalog przeniesiony został do własnej domeny hint.org.pl. Dalsze prace nad katalogiem będzie finansować fundacja - albo nowa, powołana przez Włodzimierza Wypycha, albo już działająca, która przejmie katalog jako swój własny projekt.
  • EBookWiki - http://biblioteka.eksiazki.org/
   Internetowa biblioteka udostępniająca bogate zasoby książki elektronicznej. Do korzystania z portalu niezbędna jest akceptacja regulaminu i rejestracja użytkownika. Zarejestrowany użytkownik uzyskuje dostęp do bazy odnośników do eBooków znajdującej się na stronach eBookWiki, może również samodzielnie dodawać nowych autorów i nowe książki do biblioteki. Najpopularniejszymi formatami zapisu tekstu są w eBookWiki PDF, DOC, TXT i RTF. Dla ułatwienia nawigacji zasoby portalu podzielono alfabetycznie według nazwisk autorów oraz gatunków literackich i serii, wyodrębniono też kategorie: czasopisma i komiksy.
  • Polskie Kodeksy - http://www.kodeks.wirt.pl/
   Witryna zawierająca teksty kodeksów dostępnych on-line i możliwych do zapisania jako pliki HTML. Na stronie znajdują się: Kodeks Postępowania Karnego, Kodeks Postępowania Cywilnego oraz Kodeks Pracy. Dodatkowym uzupełnieniem strony jest słownik łacińskich terminów prawniczych oraz dział informacji z dziedziny prawa. Autorką serwisu jest Krystyna Zaleska, a ostatnią aktualizację przeprowadzono 01.10.2005 roku.
  • e-biblioteka.com - http://www.e-biblioteka.com
   Interesująca, komercyjna biblioteka działająca na zasadzie "otwartego klubu bibliofilów". Oferuje bogate zbiory tekstów elektronicznych z różnych dziedzin wiedzy (format LIT), w tym także teksty udostępnione bezpłatnie. W ramach portalu bibliotecznego funkcjonują również działy informacyjne, słownik polsko-angielski i angielsko-polski itp.
  • Studencki Serwis Filozoficzny - http://www.filozof.pl
   Serwis prowadzony przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zawiera dział z tekstami filozoficznymi do pobrania (format DOC) podzielonymi na kategorie: teksty źródłowe, znane artykuły oraz eseje internautów.
  • Internetowa Biblioteka Historyczna - http://www.vaj.pl/kultura/biblioteki/www-historia-terramail-pl.asp
   Interesujący projekt absolwentów Wydziału Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zasoby IBH obejmują prace magisterskie i licencjackie, opracowania, artykuły, recenzje, wydawnictwa ciągłe, a także wybór tekstów źródłowych z dziedziny historii (formaty PDF oraz HTML). Słabszym punktem IBH jest częstotliwość aktualizacji - ostatnia w 2003 roku.
  • Biblioteka Szkolna I Liceum Ogólnokształcącego w ¦wiebodzinie - http://www.bibliotekaloswiebodzin.republika.pl/Lekturyonline.htm
   Serwis internetowy biblioteki szkolnej posiadający m. in. działy z lekturami szkolnymi on-line, wybranymi testami, konkursami, scenariuszami zajęć itp.
  • NBPortal.pl - http://www.nbportal.pl
   Portal Narodowego Banku Polskiego oferujący publikacje z dziedziny finansów i ekonomii - między innymi cenne materiały na temat Europejskiej Unii Walutowej, polityki finansowej państwa, działalności NBP itd.
  • New EKoProjekt - http://eko-projekt.net/

   Witryna ma charakter zamkniętej witryny hobbystycznej. Udostępnia zbiory zarówno w wersji on-line, jak też off-line. Na stronie dostępne są e-booki, audiobooki, a także czasopisma wersji elektronicznej. Wbrew pozorom biblioteka EKoProjektu nie koncentruje się na tematyce ekologicznej, zawiera pozycje z różnych dziedzin literatury m.in. książki sensacyjne, poradniki itp. Portal wymaga rejestracji, a wszystkie zamieszczone publikacje stanowią zbiór prywatny.

  • Polski Portal Astronomiczny - http://www.astronomia.pl
   Serwis tematyczny udostępniający prace magisterskie i licencjackie z dziedziny astronomii (formaty PDF, PS - postscript, oraz archiwa skompresowane).
  • Polonista - czas na lektury - http://polonista.w.interia.pl
   Jak sama nazwa wskazuje strona poświęcona lekturom szkolnym. Teksty lektur (format HTML) uzupełnia baza odsyłaczy do innych stron o podobnej tematyce, bądź też zawierających elektroniczną wersję konkretnej publikacji.
  • Staropolska On-Line - http://staropolska.gimnazjum.com.pl
   Kolejny portal tematyczny poświęcony tym razem dawnej literaturze polskiej w kontekście dziedzictwa kultury europejskiej. Jego najistotniejszą częścią jest obszerna biblioteka wirtualna utworów literatury staropolskiej, opracowań oraz materiałów ikonograficznych (format HTML). Zasoby tekstowe w serwisie Staropolska On-Line zostały bardzo przejrzyście podzielone według układu chronologicznego w obrębie którego zastosowano podział na autorów, zjawiska, rodzaje literackie itp. Przydatnymi uzupełnieniami zawartości portalu są m. in. wewnętrzna wyszukiwarka, słownik staropolski, bibliografia tematyczna oraz baza odnośników internetowych. Portal stanowi prawdziwą skarbnicę wiedzy dla miłośników kultury staropolskiej.
  • Portal Literacki Fabrica Librorum - http://fabrica.civ.pl
   Rozbudowany serwis adresowany przede wszystkim do młodych autorów i miłośników literatury. Obok utworów twórców współpracujących z portalem udostępniono również najważniejsze dzieła klasyki polskiej i obcej, w tym lektury szkolne (dział: "Biblioteka"). Do sprawnego i płynnego poruszania się po stronach serwisu przydatne jest szybkie łącze internetowe
  • Wywrota - http://www.wywrota.pl/
   Zbiór tekstów polskiej literatury, a także dzieł muzycznych (w zapowiedzi dzieł sztuk plastycznych) dostępnych on-line w formacie HTML. Autorami są twórcy młodej generacji, reprezentujący literaturę niezależną i alternatywną. (występują kłopoty z dostępem)
  • Biblioteka Buddyjska - http://www.dharma.pl
   Portal zawierający fragmenty książek, felietonów, artykułów i wywiadów nauczycieli buddyjskich (format PDF).
   (serwis w przebudowie)
  • Wikipedia - http://pl.wikipedia.org
   Międzynarodowa, wolna encyklopedia redagowana przez internautów. Zawiera również obszerniejsze teksty i artykuły (często ilustrowane) dostępne dla wszystkich odbiorców. Ze względu na rozmiar i charakter definicji niektórych haseł można uznać je za eBooki zapisane w formacie HTML.
  • Eduskrypt - http://www.eduskrypt.pl/
   Trudny do sklasyfikowania serwis łączący w sobie księgarnię internetową - książki w formacie PDF oraz utwory muzyczne w formacie MP3, czytelnię on-line, w której można znaleźć i przeczytać fragmenty wybranych publikacji, rozbudowany dział informacyjny z różnych dziedzin nauki, zbiór odnośników do słowników językowych itp. Serwis umożliwia publikowanie własnych tekstów związanych z nauką, edukacją oraz muzyką (również w formie multimedialnej). Założeniem zespołu prowadzącego witrynę jest stworzenie i rozwijanie serwisu będącego szeroko pojętą platformą edukacyjną.
  • Shvoong - http://pl.shvoong.com/
   Międzynarodowy, wielojęzyczny portal założony w Izraelu przez Aviego Shakeda i Avnera Avrahamiego. Idea projektu polega na udostępnianiu w Internecie streszczeń książek, artykułów, esejów i innych publikacji z całego świata. Autorzy i tłumacze zamieszczonych tekstów otrzymują odpowiednie honoraria, zaś pozostali użytkownicy portalu otrzymują dostęp do jego zasobów po dokonaniu rejestracji.
  • http://www.biboservice-muschiol.de
   Niemiecko-polski serwis biblioteczny prowadzony przez Wolfganga Muschiola. Serwis zawiera m. in. bogatą bibliotekę digitalną, a właściwie sklep internetowy oferujący atrakcyjne publikacje elektroniczne z różnych dziedzin nagrane na nośnikach CD-ROM. Obok klasyki literatury światowej czy edycji encyklopedycznych jest tutaj także dział z propozycjami edukacyjnymi. Istotnym utrudnieniem jest bariera językowa i cenowa oferty serwisu.
  • Project Gutenberg - http://gutenberg.net
   http://www.promo.net/pg
   Pierwszy i największy projekt zapisywania i gromadzenia tekstów klasyki literatury światowej w postaci elektronicznej. Pomysłodawcą tego przedsięwzięcia był w 1971 roku Michael Hart. Project Gutenberg to prawdziwa klasyka idei biblioteki elektronicznej.
  • Project Runeberg - http://runeberg.org/
   Projekt wzorowany na Project Gutenberg realizowany przez Uniwersytet Linköping (Szwecja). Gromadzi dzieła literatury nordyckiej nie objęte ochroną praw autorskich. Aktualnie dostępnych jest blisko 500 publikacji (koniec października 2004 roku), zapisanych przede wszystkim w formacie HTML.
  • Dom Handlowy Komputery - http://www.dhkom.pl/
   Witryna dużego internetowego sklepu oferującego również między innymi zestaw darmowych ebooków oraz wersje demo programów służących do tworzenia książek elektronicznych.
  • The European Library v. 2.1 - http://search.theeuropeanlibrary.org/portal/en/index.html
   Międzynarodowy projekt bibliotek narodowych z krajów Unii Europejskiej. Celem projektu jest zapewnienie szerokiego dostępu do zdigitalizowanych zasobów światowego dziedzictwa kultury i nauki. System wyszukiwawczy Bibliotheca Universalis odsyła użytkownika do zasobów wybranej biblioteki narodowej. Wielopoziomowy, wielojęzyczny, zintegrowany i powszechny system wyszukiwawczy odsyła użytkownika do zasobów wybranej biblioteki narodowej. W projekcie udostępniono zasoby bibliotek z 48 krajów w 35 językach (Biblioteka Narodowa uczestniczy w TEL od stycznia 2007 roku)
  • The Online Books Page - http://digital.library.upenn.edu/books
   Portal zawierający odnośniki do ponad 20 tysięcy tekstów światowej klasyki literackiej (dane z dnia 16 lutego 2004 roku). W przypadku wielu tytułów możliwe jest ich bezpłatne pobranie z Internetu (dotyczy to zwłaszcza tekstów opracowanych w ramach Project Gutenberg). Strona w języku angielskim.
  • Internet Public Library - http://www.ipl.org/IPLBrowse/GetSubject?vid=13&tid=0&parent=0
   Następna kolekcja ponad 20 tysięcy odnośników do publikacji dostępnych on-line w Internecie. Biblioteka obejmuje teksty z różnych dziedzin literatury, krótkie opisy polecanych publikacji, a także wyszukiwarkę książek elektronicznych.
  • Electronic Text Center at University of Virginia Library - http://etext.lib.virginia.edu
   Projekt realizowany od 1992 roku przez University of Virginia. Gromadzi teksty publikacji humanistycznych w 13 językach - m. in. angielskim, francuskim, hiszpańskim, hebrajskim, rosyjskim, a nawet chińskim; niestety brak publikacji w języku polskim. Teksty zapisano w formatach HTML oraz LIT (Microsoft Reader). Strony ETC zawierają również wiele odsyłaczy do bezpłatnych eBooków zamieszczonych w Internecie. Sposób realizacji projektu oraz bogactwo udostępnionych zasobów świadczą o rosnącej popularności, rozmachu i profesjonalnym poziomie tego typu przedsięwzięć. Jedynym minusem są częste problemy z dostępem do stron ETC.
  • Internet Archive Text Archive - http://www.archive.org/details/texts
   Portal zapewniający dostęp do baz danych tekstów elektronicznych m.in, Million Book Project, Childrens Library, Open Source Book, Project Gutenberg itp.
  • Bibliotheca Augustana - http://www.fh-augsburg.de/~harsch/augustana.html
   Znakomity serwis zawierający odsyłacze do tekstów elektronicznych w kilku językach (także w polskim!). Wyróżnia się staranną oprawą graficzną i przydatnymi dodatkami np. adresami internetowych słowników, encyklopedii itp. Ponadto biblioteka zaopatrzona została w system indeksów alfabetycznych i chronologicznych ułatwiających nawigację w serwisie.
  • E-LIS (Eprints for LIS) - http://eprints.rclis.org/
   Propozycja szczególnie interesująca dla osób związanych z bibliotekoznawstwem i informacją naukowo-techniczną. E-LIS gromadzi dokumenty elektroniczne z wymienionych dziedzin zapisane w formacie PDF, dodatkowo zaopatrzone w szczegółowe abstrakty. Prezentowane teksty pochodzące z kilkudziesięciu krajów (także Polski) podzielone zostały według wielu kryteriów np.: autorów, wydawców, kontynentów i państw, roku wydania, a nawet form wydawniczych (książki, czasopisma, dokumenty elektroniczne itp.). W połowie stycznia 2006 roku dostępnych było już ponad 3150 tekstów.
  • International Children's Digital Library - http://www.icdlbooks.org
   Serwis utworzony w rezultacie współpracy Internet Archive oraz Uniwersytetu Maryland. Oferuje książki dla dzieci on-line w kilkunastu językach (niestety bez polskiego). Wyróżnia się także zastosowaniem ciekawych rozwiązań technicznych, np. zróżnicowane opcje przeglądania tekstu.
  • http://www.okazje-cenowe.pl/ebooki/internetowe.htm
   Połączenie księgarni eBooków i ogólnodostępnej darmowej czytelni. Wymaga rejestracji osób korzystających z usług witryny. Rozbudowany dział "download", w którym obok książek elektronicznych znajdują się także przydatne programy. Zakres tematyczny prezentowanych eBooków typowy dla tego rodzaju witryn.
  • http://www.dejzy.pl
   Internetowa czytelnia on-line. Oferuje poradniki, literaturę kryminalną, obyczajową, książki dla młodzieży, romanse, reportaże, bajki, horoskopy itp. Dostęp do części publikacji wymaga rejestracji użytkownika. Format zapisu: HTML.
  • Darmowe eBooki i książki online, a także super audiobooki - - http://www.okazje-cenowe.pl/ebooki/ebooki.htm
   Strona zawierająca dużą kolekcję eBooków, przede wszystkim o charakterze użytkowym, poradnikowym i podręcznikowym, m.in. z dziedziny informatyki i biznesu.
  • Darmowe eBooki, ebook pdf, download ebook - http://www.darmowe-ebooki.com/
   Ta strona jest poświęcona darmowym ebookom. Ma ona jeden cel: zachęcić ludzi do czytania. Strona zawiera promocyjne czyli darmowe fragmenty książek w wersji elektronicznej, w formacie .pdf oraz niektóre pełne wersję książek, np. tutoriale, poradniki. Każdy może ściągnąć na swój komputer dowolną ilość darmowych ebooków i również za darmo rozpowszechniać je. Każdy może również kupić pełnego ebooka czyli całą książkę, klikając w link zamieszczony w każdej publikacji.
  • BookFinder - http://en.bookfinder.org

   Olbrzymia metawyszukiwarka e-booków (w języku angielskim) obejmująca ponad 1232129 pozycji. BookFinder jest kontynuacją projektów Library.nu i Gigapedii. Zapewnia bezpośredni dostęp do tekstów, a nie jedynie do zewnętrznych linków do e-publikacji.
  • http://www.ebooki24.org/ - http://www.ebooki24.org/
   Znajdziesz tu zarówno darmowe e-Booki jak i fragmenty komercyjnych e-Booków (książek elektronicznych), które możesz pobrać całkowicie za darmo. Przy komercyjnych e-Bookach znajduje się zawsze link do wydawnictwa gdzie można zamówić pełną wersję publikacji.
  • http://robibooks.com.pl/ - http://robibooks.com.pl/ Sklep internetowy zajmujący się sprzedażą e-Booków i audiobooków z wielu dziedzin. Po dokonaniu rejestracji otrzymuje się gratisowo 70 e-Booków, ponadto w ofercie serwisu znajduje się wiele atrakcyjnych promocji.
  • http://www.ebooks4you.pl/ - http://www.ebooks4you.pl/ Jedna z coraz liczniejszych księgarni internetowych oferujących e-Booki i audiobooki. Wymaga rejestracji użytkownika, oferta podzielona jest na kategorie tematyczne. Ciekawostką jest możliwość dodawania do oferty własnych książek, a także opcja zamawiania konkretnego tytułu nie figurującego aktualnie w ofercie.
  • IBOOK LIBRA - http://libra.ibuk.pl/ Interesujący, aczkolwiek chyba nie do końca dopracowany system udostępniania eBooków. Projekt prowadzony przez Wydawnictwo Naukowe PWN SA. W zakładce "O IBUK LIBRA" znajdziemy informacje:
   • całodobowy dostęp do wirtualnej czytelni z dowolnego miejsca
   • tysiące tytułów
   • największy zbiór publikacji specjalistycznych, naukowych, popularnonaukowych, beletrystycznych
   • szybki podgląd pełnych tekstów
   • spersonalizowana sfera czytania książek w chmurze (osobiste konto myIBUK)
   • zaawansowane narzędzia pracy z tekstem, m.in.: zaznaczanie fragmentów, tworzenie notatek, tagowanie, bezpośrednie powiązanie zagadnień i treści książek ze słownikami i encyklopediami PWN
   • dodatkowe narzędzia wspierające rozwój kompetencji, m.in.: Asystent Językowy PWN, kursy językowe SuperMemo
   • elastyczny dobór zasobów i łatwe uruchomienie platformy
   • możliwość czytania na urządzeniach mobilnych.
   No cóż... Fajny przekaz, ale trochę mija się z rzeczywistością. Serwis naszpikowany jest zbędnymi utrudnieniami, nakazami i zakazami - nawet regulamin wydaje się niezbyt przyjazny dla użytkowników. Może trochę mniej haseł, loginów, rejestracji, zezwoleń itp., a wszystko będzie fajnie działało? Bo na razie to jedynie ciekawy projekt "In statu nascendi".
  • Ebook4All.pl - http://ebook4all.pl/ Znakomity, bezpłatny serwis internetowy udostępniający e-Booki, audiobooki, czasopisma w wersji elektronicznej oraz inne atrakcje z dziedziny e-publikacji. W postanowieniach ogólnych serwisu zapisano m.in.:
   1. Strona www.Ebook4all.pl działa jako katalog wszelkiego typu ebook-ów i jej jedynym zadaniem jest ich promowanie.
   2. Na naszym serwerze nie są umieszczone żadne pliki chronione prawem autorskim, a wszystkie dane służą wyłącznie w celach informacyjnych.
   3. Jeśli któryś z linków zawartych w artykułach na Ebook4all.pl łamie Państwa prawa autorskie, prosimy o zgłoszenie tego faktu administracji za pomocą wiadomości kontaktowej, w treści należy podać odnośniki do poszczególnych newsów, wtedy artykuł zostanie bezzwłocznie usunięty (Nie informujemy o usuniętych treściach, prosimy sprawdzać samodzielnie czy zostały usunięte).
   4. Korzystanie z serwisu jest w 100% bezpłatne" (fragment regulaminu serwisu). Oferta Ebook4All jest starannie dobrana i sprawdzona oraz dostępna w ogólnie przyjętych formatach zapisu. Niewątpliwą atrakcją jest dział "Archiwum", w którym zamieszczono zeskanowane, często unikatowe publikacje zapisane w formatach PDF i częściowo DjVu. Podsumowując - na stronach Ebook4All znaleźć można zarówno cieszące się poczytnością, poszukiwane teksty, jak też prawdziwe rarytasy odwzorowujące w postaci cyfrowej wygląd i czar "starych" książek. Adres serwisu koniecznie należy umieścić wśród ulubionych (zakładek) we własnej przeglądarce internetowej!
  • Nexto.pl - http://www.nexto.pl/ Kolejny duży portal internetowy łączący w sobie funkcje komercyjnej księgarni oraz darmowej "pobieralni" dokumentów elektronicznych. W zasobach Nexto znajdują się eBooki, audiobooki, a także prasa elektroniczna. Oczywiście wyszukiwanie tytułów ułatwia specjalny system filtrów, a niezależnie od tego oferta została podzielona według kategorii tematycznych. Serwis wymaga rejestracji, ale w zamian kusi licznymi promocjami, okazjami i pakietem darmowych produktów. Według prowadzących serwis: "Eksięgarnia Nexto.pl to miejsce wyjątkowe, inne, niż wszystkie. To miejsce stworzone dla miłośników nowoczesnych i wygodnych rozwiązań, jak również atrakcyjnie niskich cen. Działamy rzetelnie i profesjonalnie". Weryfikacja tej autoreklamy należy oczywiście do Państwa.
  • Gallica - http://gallica.bnf.fr/ Przykład wzorowo prowadzonej megabiblioteki internetowej, niestety pochodzący z "obcego podwórka". Gallica gromadzi i udostępnia różnego rodzaju dokumenty w postaci elektronicznej: książki ? w tym bogate zasoby starodruków, mapy, ilustracje, czasopisma. Dodatkowo na stronie znajduje się mnóstwo uzupełniających informacji. Nie zapomniano również o zwolennikach formatu ePub, dla nich przeznaczono osobną ?zakładkę?, Gallica oferuje też specjalną aplikację do odczytu e-Booków przeznaczoną dla użytkowników iPodów i tabletów z systemem Android. A wszystko wykonane profesjonalnie, estetycznie ? nawet bez znajomości języka francuskiego naprawdę warto zajrzeć na strony opisywanej biblioteki.
  • Scribd - http://pl.scribd.com/"Scribd to osobista biblioteka cyfrowa, w której masz nieograniczony dostęp do największej na świecie kolekcji e-książek i prac pisemnych. Usługa subskrypcji Premium oferuje ponad 400 tysięcy książek od ponad 900 wydawców, w tym bestsellery New York Times, klasykę literacką, przełomowe non-fiction i ulubione przez czytelnika publikacje w każdym gatunku. Scribd udostępnia też miliony utworów napisanych i przesłanych przez użytkowników, od przełomowych dokumentów sądowych do prac naukowych badaczy z całego świata. Scribd jest kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami: iPhone, iPad, Android, Kindle Fire i dowolnymi przeglądarkami internetowymi. Książki są synchronizowane automatycznie, więc nie trzeba szukać gdzie skończyłeś czytać. I Scribd pozwala na pobranie książki, czytanie jej w dowolnym miejscu - nawet w trybie offline".
   (źródło opisu: http://pl.scribd.com/)
  • Google Książki - http://books.google.com/

   Zapewne najlepsza i najbardziej popularna wyszukiwarka książek, również elektronicznych w Internecie. Działa bezbłędnie, jest wielojęzyczna i bardzo szybka. Twórcy wyszukiwarki polecają jej atuty krótką zachętą: ?Wyszukuj w najnowszym indeksie książek z całego świata. Znajduj miliony wspaniałych publikacji, które możesz bezpłatnie przejrzeć lub przeczytać?. W praktyce wiele publikacji, zwłaszcza unikalnych można obejrzeć wprost ze strony internetowej albo zdecydować się na widok w formacie PDF (można wtedy publikacje zapisać na dysk). Dla zarejestrowanych użytkowników istnieją dodatkowe opcje, np. tworzenie własnej wirtualnej biblioteki.    

  Audiobooki w sieci (wersja testowa):

  Wiele stron udostępniających eBooki w Internecie, jednocześnie w coraz większym stopniu zajmuje się promocją "książki mówionej-czytanej" tzn. tekstów nagrywanych przez lektorów, aktorów lub amatorów i przeznaczonych do odtwarzania na różnego rodzaju urządzeniach np.: odtwarzaczach MP3, telefonach komórkowych, komputerach mobilnych itp. Popularność audiobooków (zapisywanych zazwyczaj w formacie MP3) rośnie lawinowo, dlatego trudno pominąć to zjawisko jako wyjątkowo dynamicznie rozwijający się segment ogólnie pojmowanego rynku "książki elektronicznej". Warto też wspomnieć, że firmy koncentrujące się wyłącznie na sprzedaży i darmowej dystrybucji audiobooków są obecnie "na topie" i nic nie wskazuje, aby ta tendencja miała się odwrócić. Adresy internetowe wspomnianych księgarń i bibliotek audiobooków z łatwością można odnaleźć w sieci - dla przykładu przytoczę tutaj jednak kilka linków do najbardziej znaczących, znanych lub wartych uwagi ze względu na oryginalność prezentowanej oferty. Na początek:

  • Audioteka.pl - http://audioteka.pl/
   Wyjątkowo zasobny, ale dość typowy sklep internetowy. Oferta audiobooków podzielona jest na kilka kategorii tematycznych, istnieje również możliwość bezpłatnego odsłuchania fragmentów interesujących pozycji.
  • AudioBook.pl - https://www.audiobook.pl/
   W zasadzie wszystko jak wyżej. Sklep, rejestracja, promocje, podział na kategorie audiobooków... Również jak w poprzednim przypadku brak działu oferującego darmowe, całościowe wersje audioksiążek.
  • WolneLektury.pl - https://wolnelektury.pl/katalog/audiobooki/
   Portal znany także z udostępniania eBooków. Tym razem (jak nazwa wskazuje) mamy do czynienia z darmową biblioteką lektur szkolnych możliwych do pobrania w formatach: MP3 i Ogg Vorbis. Pomysł, konsekwencja i rozmach w kontynuacji rozwijania idei Wolnych Lektur jest naprawdę godny podziwu!
  • Nexto.pl - http://www.nexto.pl/audiobooki_c1033.xml
   Szczegółowy opis tej megaksięgarni "wydawnictw elektronicznych" znajduje się już w punkcie "Zasoby internetowe książki elektronicznej". W tym miejscu mogę jedynie wyrazić nadzieję, że zakładka "Darmowe audiobooki" będzie miał jednak bardziej poważny charakter...
  • Publio - http://www.publio.pl/audiobooki.html
   Analogicznie do poprzedniej księgarni, nic dodać, nic ująć... Niestety większość (szacunek dla bezpłatnych Wolnych Lektur) zasobów audioksiążek stanowi zwykły, komercyjny towar sprzedawany "na sztuki", ale... Do czasu. Są też strony pasjonackie, niezależne i do tego legalne. Funkcjonują też olbrzymie portale od lat udostępniające ogromne zasoby audiobooków.
  • LibriVox - https://librivox.org/
   Wielojęzyczny portal udostępniający bezpłatnie teksty wydane przed 1923 rokiem nagrane jako audiobooki. Kolekcja audiopublikacji zamieszczonych w LibriVox oparta jest na legalnych źródłach, a w jej tworzeniu uczestniczą amatorscy lektorzy "pracujący" na zasadzie wolontariatu. Zasadą LibriVox jest również nagrywanie, gromadzenie i udostępnianie audiobooków we wszystkich językach, tak więc istnieje szansa, że uda się znaleźć publikacje w języku polskim...(OK., sprawdziłem - są też audiobooki w języku polskim). Formatem zapisu jest oczywiście MP3. W sumie bardzo ciekawa, pożyteczna i nowatorska inicjatywa w dziedzinie upowszechniania audiobooków. Z czystym sumieniem polecam!
  • Audycja "Trzecie Oko" - https://www.youtube.com/user/audycja3oko
   Korzystająca z dobrodziejstw YouTube'a audycja tworzona przez Błażeja Grygiela skierowana jest do miłośników fantastyki i grozy. Co najważniejsze słuchowiska autorstwa zarówno wybitnych autorów, jak też tych mniej znanych ozdobione są stosowną muzyką i nie ma najmniejszych problemów z ich pobraniem z Internetu - format MP3. Polecam!
  • Tchnienie Grozy - http://www.tchnieniegrozy.pl/
   Projekt Jacka Brzezowskiego. Ponownie słuchowiska o tematyce grozy z nastrojowym podkładem muzycznym, udostępnione słuchaczom bezpłatnie w plikach formatu MP3. Dostępne również na YouTube. Również polecam!
  • Słuchowiska Radiowe - http://sluchowiska.ugu.pl/
   Kapitalne archiwum słuchowisk pochodzących z różnych programów i audycji radiowych: Teatr Polskiego Radia, Wieczór Ze Słuchowiskiem, Scena Teatralna Trójki, Dramat w Teatrze Wyobraźni, Powieść w Teatrze Wyobraźni, Codziennie Powieść w Wydaniu Dźwiękowym, Powieść radiowa, Filozoficzne Powiastki i Przypowieści, Teatrzyk Zielone Oko, Radiowy Teatr Sensacji, Czwartki Poetyckie, Radio dzieciom, Poezja, Biografia, Radio Wolna Europa, Akademia Rozrywki, BBC Radio Drama, Klub Ludzi Ciekawych Wszystkiego. Po przebrnięciu bezpłatnej rejestracji, a zwłaszcza nie zawsze stabilnego logowania przed użytkownikiem otwiera się prawdziwy sezam pełen skarbów! Po prostu trzeba sprawdzić!!!

  Wydawnictwa edukacyjne udostępniające eBooki:

  • Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne - http://www.wsip.com.pl
   Potentat na krajowym rynku wydawniczym zamieszcza w swoim rozbudowanym portalu m. in. pełne teksty programów nauczania, propozycje Przedmiotowych Systemów Oceniania, a także artykuły z czasopism edukacyjnych (format PDF).
  • Wydawnictwo Szkolne PWN - http://www.wszpwn.com.pl
   Renomowany wydawca z Warszawy przedstawia niezwykle atrakcyjną (zwłaszcza w polskich warunkach) ofertę eBooków. Znaleźć można w niej publikowane we fragmentach bądź całości programy nauczania, poradniki metodyczne, a nawet wybrane podręczniki. Wydawcy zastrzegają oczywiście, że publikacje elektroniczne mogą być wykorzystane jedynie do użytku własnego, co nie umniejsza faktu, iż jest to wyjątkowo interesująca forma prezentacji i promocji dorobku wydawniczego.
  • Wydawnictwo "Nowa Era" - http://www.nowaera.com.pl
   Strony internetowe "Nowej Ery" zawierają w dziale "Czytelnia" fragmenty różnorodnych publikacji edukacyjnych tego wydawnictwa (format PDF).
  • Wydawnictwo Edukacyjne "Żak" - http://www.wydawnictwo-zak.pl
   Wydawnictwo oferuje wersje elektroniczne planów wynikowych nauczania, scenariuszy lekcji oraz aktualizacje podręczników.
  • Oficyna Wydawnicza "Impuls" - http://www.impulsoficyna.com.pl
   Wydawnictwo z Krakowa zamieszczające na swoich stronach kilka fragmentów książek i katalogi wydawnicze. W najbliższym czasie "Impuls" zapowiada uruchomienie rozbudowanego działu "Książki elektroniczne" poświęconego w całości elektronicznym wersjom publikacji wydanych wcześniej w postaci tradycyjnej, jak również publikacjom wydanym wyłącznie jako eBooki.
  • Wydawnictwo Helion - http://helion.pl/online.htm
   Wydawca specjalizujący się w dziedzinie książki informatycznej. Umożliwia pobranie ze swojej witryny licznych fragmentów oraz kilku publikacji udostępnionych w całości. Wiele książek z oferty wydawnictwa znajduje zastosowanie na lekcjach informatyki.
  • Oficyna Edukacyjna - Krzysztof Pazdro - http://www.pazdro.com.pl/
   Ciekawa stołeczna oficyna wydawnicza zajmująca się nie tylko sprzedażą własnych publikacji, lecz udostępniająca również na swoich stronach interesujące materiały dla nauczycieli (programy, scenariusze, plany wynikowe dokumenty itp. - zapisane w formacie PDF, bądź skompresowane programem ZIP.
  • Escape Magazine - http://www.escapemag.pl/
   Wydawnictwo publikacji elektronicznych prowadzone przez Panią Patrycję Kierzkowską. Wydawnictwo jest jednocześnie internetową księgarnią oferującą po rejestracji także darmowe e-booki. Escape Magazine powstał na bazie darmowego magazynu elektronicznego ukazującego się od 2001 roku. Witrynę wydawnictwa Escape Magazine wyróżnia dużą różnorodność tematyczna proponowanych publikacji, przejrzysty i łatwy w obsłudze system wyszukiwawczy oraz profesjonalne wykonanie i prowadzenie strony.
  • Wydawnictwo e-bookowo - http://www.e-bookowo.pl
   Komercyjne wydawnictwo internetowe zajmujące się m.in. publikowaniem elektronicznych wersji prac dyplomowych (filozofia, pedagogika, marketing, zarządzanie), a także prozy, poezji, poradników debiutujących twórców. Redaktorem naczelnym wydawnictwa jest Pani doktor Katarzyna Krzan

  Serwisy udostępniające materiały edukacyjne dla nauczycieli (konspekty, scenariusze, opracowania itp.):

  Serwisy ogólne o tematyce eBooków:

  • http://www.ebook.pl
   Serwis poświęcony aktualnościom dotyczącym książki elektronicznej (m. in. nowinki techniczne, czytniki ebooków, niezbędne oprogramowanie itd.). Swoje miejsce znalazła także biblioteka tekstów literackich zapisanych w formacie PRC. Do ich otwierania niezbędny jest program Mobipocket Reader działający m.in. na platformach PC, PocketPC, Palm, Symbian itd. Aktualną wersję programu Mobipocket Reader Desktop 6.2 pobrać można bezpłatnie ze strony producenta: http://www.mobipocket.com.
  • Wirtualny Wydawca - http://www.wirtualnywydawca.pl
   Obszerny serwis, który wprawdzie nie zawiera zasobów książki elektronicznej, natomiast wiele miejsca poświęca tematyce związanej z rynkiem eBooków.
  • Bibliosfera.net - hhttp://bibliosfera.net/
   Ogólny serwis poświęcony tematyce książki, z dużym naciskiem na książkę elektroniczną (bibliosfera.net/eksiazki/ Portal w rozbudowie - obok interesujących artykułów zawiera także wykazy źródeł do pozyskania darmowych e-Booków i audiobooków). Inicjatywa fascynatów książki Państwa Dominiki Palecznej, Pauli Milewskiej i Krzysztofa Lityńskiego. Miejmy nadzieję, że portal wkrótce ruszy pełną parą i będę mógł zaprezentować Państwu obszerniejsze próbki artykułów i informacji zaczerpniętych z Bibliosfery. Tymczasem fragment dotyczący obchodów Tygodnia E-Książki 2012 w Bibliotece: Tydzień E-książki 2012 w Bibliotece! Minęło już ponad 40 lat od czasu, kiedy światło dzienne ujrzała pierwsza e książka. Najlepszą okazją, by to uczcić jest zbliżająy się międzynarodowy Tydzień E książki - w tym roku od 4 do 10 marca. Tak jak rok temu, tak i tym razem zachęcamy: bibliotekarze, włączcie się! :) Tydzień e książki obchodzi się na świecie od 2004 roku. Wówczas opinia publiczna i media były ostrożne wobec e booków. Utrudniało to promocję, dlatego postanowiono zorganizować Tydzień E książki. Chcemy, aby Tydzień E książki stał się okazją do zapoznania się z e bookami dla osób, które do tej pory nie miały ku temu okazji. Dla fanów elektronicznych publikacji to natomiast powód do zarażania innych swoją pasją. :) Biblioteki mogą ten czas wykorzystać do kreowania się na placówki nowoczesne, a bibliotekarze mają kolejną okazję do udowadniania, że są przewodnikami po nowoczesnych rozwiązaniach, także związanych z technologią. Poza tym biblioteki akademickie mogą wykorzystać ten czas na dodatkową promocję udostępnianych e-zasobów. Pokażmy tym, którzy jeszcze tego nie wiedzą, że idziemy z duchem czasu! :) Biblioteki, nawet jeśli nie udostępniają czytników, to udostępniają komputery, na których także można czytać e książki. Oprócz tego mamy przecież biblioteki cyfrowe, które warto promować. Kto więc, jeżeli nie bibliotekarze, może wprowadzić czytelników w fascynujący świat e booków? :) Udostępniamy Wam przygotowane przez nas propozycje włączenia się Waszych bibliotek do Tygodnia E książki 2012:
   bardzo luźny scenariusz Tygodnia E książki w bibliotece - znajdziecie tam kilka pomysłów na obchody Tygodnia w Waszej bibliotece plakaciki "Czy wiesz, że?" z ciekawostkami do powieszania w bibliotece - możesz wysłać nam swoje pomysły na dodatkowe plakaty na maila! :) listę źródeł darmowych e booków z krótkimi opisami - np. do powieszania przy komputerach czy rozdawania czytelnikom - zmieszczamy też wersję do edycji, gdybyś chciał dodać kolejne Pliki udostępniamy na licencji CC-BY-SA - oznacza to, że możecie korzystać z nich do woli, jedynym warunkiemjest uznanie autorstwa (podanie źródła) i podawanie dalej również na licencji CC-BY-SA. Zatem ściągajcie, korzystajcie, przekazujcie dalej, przerabiajcie, inspirujcie się! Twoja Biblioteka bierze udział w obchodach Tygodnia? Powiedz nam o tym, pisząc i/lub przesyłając zdjęcia na wydarzenie facebookowe Tygodnia E-książki. Możesz się też podzielić z nami swoimi pomysłami, a my podamy je dalej, innym bibliotekom. :) A komu nie spodoba się czytanie e książek, spróbujemy go przekonać ponownie za rok. ;)
  • Internetowe Imperium Książki - http://www.iik.pl
   Wielotematyczny portal - literacki, księgarski i wydawniczy. Podstawowe działy to: recenzje, wywiady, nowości i zapowiedzi, felietony itp. Znalazło się także miejsce na dział dotyczący eBooków. Ciekawa propozycja dla miłośników książek, nie tylko elektronicznych.
  • E-booki Marketigowe - http://ebooki.w.interia.pl/
   Jeden z wiodących polskich portali internetowych także znalazł miejsce na dział poświęcony książce elektronicznej. Nazwa działu może nieco mylić, ale oprócz E-booków poświęconych marketingowi, znaleźć tu możemy publikacje elektroniczne z różnych dziedzin wiedzy/zastosowań (poradniki, psychologia, gotowanie, literatura), jak też programy wspomagające tworzenie E-booków (np. compilery) i inne materiały pomocnicze (np. covery). Większość materiałów zamieszczonych na stronie znajduje się także pod adresem http://ebooki.tbg.net.pl/.
  • Planet eBook - http://www.planetebook.com
   Wzorcowy portal poświęcony eBookom. Kopalnia informacji dotyczących oprogramowania, urządzeń, nowości ze świata książki elektronicznej. Serwis w języku angielskim.
  • eLib.pl - http://www.elib.pl/
   Strona firmy świadczącej usługi wydawcom wchodzącym na rynek książki elektronicznej. Firma przygotowuje profesjonalne eBooki, zazwyczaj w formacie EPUB, bądź MobiPocket przeznaczonym dla czytników Kindle. W ofercie eLib znajduje się również konwersja tekstów o szczególnych wymaganiach technicznych, digitalizacja i archiwizacja, a także sprzedaż oprogramowania tworzonego przez firmę matkę - 7bulls.com sp. z o.o.
  • International Digital Publishing Forum - Open eBook Forum - http://www.idpf.org/
   International Trade and Standards Organization for the eBook Industry. Międzynarodowa organizacja zrzeszająca producentów sprzętu i oprogramowania, elektronicznych wydawców, autorów, biblioteki oraz inne instytucje związane z elektronicznym edytorstwem. Rozbudowany portal organizacji, której głównym zadaniem jest ułatwienie sprzedaży oraz marketingu książki elektronicznej, jak również wypracowanie standardów dotyczących rynku i formy eBooków. Portal w języku angielskim.
  • Google Scholar - http://scholar.google.com
   Specjalizowane narzędzie wyszukujące udostępnione w Internecie publikacje (artykuły, streszczenia, książki itp.). Dodatkowo Scholar podaje liczbę cytowań danej publikacji przez innych autorów. Wyszukiwarka firmowana jest przez powszechnie uznaną firmę - Google.
 • Google Scholar - http://scholar.google.com
  Specjalizowane narzędzie wyszukujące udostępnione w Internecie publikacje (artykuły, streszczenia, książki itp.). Dodatkowo Scholar podaje liczbę cytowań danej publikacji przez innych autorów. Wyszukiwarka firmowana jest przez powszechnie uznaną firmę - Google.

eBook biznes:

Uwaga! Serwisy związane z eBook biznesem pojawiają się często okazjonalnie, zmieniają adresy, bądź ich autorzy tracą zainteresowanie dalszym prowadzeniem internetowej twórczości.

 • Złoty Panel - http://www.zlotemysli.pl
  Komercyjny portal prowadzący sprzedaż eBooków - głównie poradników. Dla zarejestrowanych użytkowników (członków tzw. Złotego Klubu) oferuje również bezpłatne materiały oraz uczestnictwo w programie partnerskim.
 • EBook Zone - http://ebooki.tbg.net.pl
  Rozbudowany serwis związany z eBookami jako dziedziną e-biznesu (prowadzony przez Konrada Dudka). Na stronach eBook Zone obok darmowych eBooków znaleźć można między innymi liczne kursy, raporty, a także odnośniki do witryn o podobnej tematyce.
 • Strefa E-booków - http://ebooks.ms.strefa.pl
  Serwis dotyczący wszelkich zagadnień związanych z eBook biznesem. Zawiera m. in. bazę odnośników, informacje na temat oprogramowania, przydatne porady oraz oczywiście bezpłatne zbiory tekstów elektronicznych.
 • Ebooki - memento.pl - http://ebook.memento.pl/
  Rozbudowana baza eBooków zarówno komercyjnych, jak również gratisowych. Teksty zapisane są w formacie PDF. Przeszukiwanie zasobów serwisu ułatwiają liczne katalogi oraz indeksy.
 • Pressmo - http://pressmo.pl/
  Pressmo jest profesjonalnym narzędziem on-line umożliwiającym automatyczną zamianę plików PDF na postać interaktywnych wydań z prostą nawigacją oraz nowoczesnym wyglądem. Pliki e-wydania przygotowane są tak aby można było je pobrać oraz publikować na własnej witrynie internetowej lub umieszczać na nośnikach zewnętrznych (CD/USB).
 • Infodajnia.pl - http://www.infodajnia.pl/
  Rozbudowany serwis książki elektronicznej oferujący obok komercyjnych eBooków również wiele publikacji darmowych z dziedziny prawa, medycyny, biznesu, informatyki czy publikacji poradnikowych (zapisanych w formatach PDF i DOC). Zasoby eBooków uzupełnia dział informacyjny dotyczący m. in. definicji książki elektronicznej, formatów elektronicznego tekstu i oprogramowania przeznaczonego do odczytu i konwersji eBooków (zawiera linki umożliwiające pobranie opisywanych programów).
 • Twoja strefa Ebooków - http://ebooks.ms.strefa.pl/ebooki.php
  Duży zbiór eBooków - darmowych i komercyjnych z dziedzin dotyczących biznesu. Książki podzielone tematycznie, zapisane w formacie PDF i spakowane w archiwach RAR.

Oprogramowanie:

 • Adobe Systems Incorporated - http://www.adobe.com
  Strona firmy produkującej najpopularniejsze oprogramowanie do przeglądania i tworzenia eBooków. Znaleźć można tutaj również dużo praktycznych informacji o formacie PDF, w którym zapisuje się większość książek elektronicznych oraz generator plików PDF on-line. Strona w języku angielskim.
 • Microsoft Reader - http://www.microsoft.com/reader
  Oficjalna strona przeglądarki Microsoft Reader udostępnianej bezpłatnie przez wiodącą firmę branży komputerowej.
 • Mobipocket Reader - http://www.mobipocket.com
  Strona producenta oprogramowania do przeglądania eBooków przeznaczonych dla urządzeń przenośnych. Darmowa przeglądarka Mobipocket Reader 6.2 pracuje na platformach PC, a także PalmOS, PocketPC, Smartphone, SymbianOS i Blackberry. W ofercie firmy znajduje się również bezpłatny program Mobipocket Creator 4.2 służący do tworzenia i publikowania własnych eBooków, czy też cyfrowych albumów fotograficznych.
 • "ICE Book Reader Proffesional" http://www.ice-graphics.com/ICEReader/DownloadE.html
  Rozbudowany, chociaż jeszcze nie do końca znany czytnik i konwerter najpopularniejszych plików tekstowych. Pracuje w systemach od Windows 98 do Vista. Czyta i konwertuje najbardziej formaty plików, a przy tym nie stwarza, aż tak bardzo wygórowanych wymagań sprzętowych jak aplikacje o podobnych możliwościach.
 • dLibra - http://www.dlibra.psnc.pl
  System dLibra jest najpopularniejszym w Polsce oprogramowaniem do tworzenia bibliotek cyfrowych. Utworzony przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe w 1999 roku wykorzystywany jest przez wiele polskich bibliotek elektronicznych (w grudniu 2006 roku udostępnionych było 15 bibliotek cyfrowych opartych na systemie dLibra). Oprogramowanie to charakteryzuje się łatwością obsługi oferuje użytkownikom m.in. przejrzysty podział na kategorie dokumentów, przydatny przy wyszukiwaniu system indeksów; udostępniane pliki zapisane są w popularnych formatach: TXT, PDF, HTML. Aktualnie dostępna wersja - styczeń 2008 roku - dLibra 4.0. Pełny wykaz bibliotek używających systemu dLibra znajduje się na oficjalnej stronie projektu (na stronie: http://dlab.psnc.pl/dlibra/deployments/ zamieszczono również szczegółową mapę wdrożeń systemu). W lipcu 2014 r. wykaz bibliotek wygląda następująco:

2013

1.     Biblioteka Cyfrowa Klasztoru ¦w. Szczepana w Jeruzalem (od V 2013 r.)

2.     Kędzierzyńsko-Kozielska Biblioteka Cyfrowa (od II 2013 r.)

3.     Biblioteka Kolekcji Prywatnych (od I 2013 r.)

2012

1.     Biblioteka Cyfrowa Instytutu Odlewnictwa (od II 2012 r.)

2.     Łódzka Regionalna Biblioteka Cyfrowa CYBRA (od II 2012 r.)

3.     Tarnowsko ? Galicyjska Biblioteka Cyfrowa (od III 2012 r.)

4.     Zbrojownia ? Wojskowa Biblioteka Cyfrowa (od III 2012 r.)

5.     Biblioteka Cyfrowa IAUW (od VI 2012 r.)

6.     Biblioteka Cyfrowa Diecezji Legnickiej (od VII 2012 r.)

7.     Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (od IX 2012 r.)

8.     Płocka Biblioteka Cyfrowa (od IX 2012 r.)

9.     Biblioteka Cyfrowa WBP w Lublinie (od X 2012 r.)

10.   Cyfrowa Biblioteka Medyczna Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum (od XI 2012 r.)

2011

1.     Biblioteka Cyfrowa Instytutu Łączności (od I 2011 r.)

2.     Biblioteka Cyfrowa ¦wiat Morskich Publikacji (od I 2011 r.)

3.     Biblioteka Cyfrowa PIA (od II 2011 r.)

4.     Repozytorium Cyfrowe UTP w Bydgoszczy (od III 2011 r.)

5.     ARMARIUM. dominikańska biblioteka cyfrowa (od IV 2011 r.)

6.     Biblioteka Cyfrowa Politechniki Koszalińskiej (od V 2011 r.)

7.     Kolbuszowska Biblioteka Cyfrowa (od V 2011 r.)

8.     Czytelnia Wirtualna Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (od VI 2011 r.)

9.     Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych (od VII 2011 r.)

10.   Biblioteka Cyfrowa Instytutu Geodezji i Kartografii (od IX 2011 r.)

11.   Biblioteka Cyfrowa Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli (od IX 2011 r.)

12.   Biblioteka Cyfrowa Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych (od X 2011 r.)

13.   Inowrocławska Biblioteka Cyfrowa (od XI 2011 r.)

14.   Tarnobrzeska Biblioteka Cyfrowa (od XI 2011 r.)

2010.

  1. Pomorska Biblioteka Cyfrowa (od I 2010 r.) - http://pbc.gda.pl/
  2. Morska Biblioteka Cyfrowa (od II 2010 r.) - http://mbc.fundacjamorska.pl/
  3. Gdańska Biblioteka Cyfrowa (od III 2010 r.) - http://gbc.org.pl/dlibra
  4. Opolska Biblioteka Cyfrowa (od V 2010 r.) - http://obc.opole.pl/dlibra
  5. Biblioteka Multimedialna Teatrnn.pl (od V 2010 r.) - http://biblioteka.teatrnn.pl/dlibra/dlibra
  6. Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa (od VI 2010 r.) - http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/dlibra.html
  7. Repozytorium Cyfrowe Poloników (od XII 2010 r.) - http://www.repcyfr.pl/dlibra
  2009
  1. Radomska Biblioteka Cyfrowa (od I 2009 r.) - http://bc.mbpradom.pl/dlibra
  2. Cyfrowa Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu (od I 2009 r.) - http://95.50.146.186:8080/dlibra
  3. Bibliologiczna Biblioteka Cyfrowa (od II 2009 r.) - http://bbc.uw.edu.pl/dlibra
  4. Cyfrowa Ziemia Sieradzka (od II 2009 r.) - http://cyfrowa.pbp.sieradz.pl/dlibra
  5. Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (od II 2009 r.) - http://dlibra.bg.uwm.edu.pl/dlibra
  6. Biblioteka Cyfrowa Biblioteki Gdańskiej PAN (od IV 2009 r.) - w 2010 r. połączona z Pomorską Biblioteką Cyfrową - http://pbc.gda.pl/dlibra
  7. Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa "Pomerania" (od V 2009 r.) - http://zbc.ksiaznica.szczecin.pl/dlibra
  8. Publiczne Cyfrowe Archiwum Agnieszki Osieckiej(od VI 2009 r.) - http://www.archiwumagnieszkiosieckiej.pl/dlibra
  9. Iławska Biblioteka Cyfrowa (od X 2009 r.) - http://www.archiwumagnieszkiosieckiej.pl/dlibra
  10. Chełmska Biblioteka Cyfrowa (od XI 2009 r.) - http://cyfrowa.chbp.chelm.pl/dlibra
  11. Internetowa Biblioteka Wzornictwa (od IX 2009 r.) - (? strona nieaktywna)
  12. Biblioteka Cyfrowa Instytutów PAN (od X 2009 r.) - http://bibliotekacyfrowa.pan.pl/dlibra
  13. Cyfrowe Archiwum KK NSZZ "Solidarność" (od X 2009 r.) - http://www.solidarnosc.org.pl:8080/dlibra
  14. Biblioteka Cyfrowa Ośrodka KARTA (od XII 2009 r.) - http://dlibra.karta.org.pl/dlibra
  15. Cyfrowa Biblioteka Ormiańska (od XII 2009 r.) - http://bibliotekaormianska.pl/dlibra
  16. Bialska Biblioteka Cyfrowa (od XII 2009 r.) - http://bbc.mbp.org.pl/dlibra
  17. Krośnieńska Biblioteka Cyfrowa (od XII 2009 r.) - http://www.kbc.krosno.pl/dlibra
  2008
  1. Sanocka Biblioteka Cyfrowa (od III 2008 r.) - http://www.sanockabibliotekacyfrowa.pl/dlibra
  2. Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Łódzkiego (od IV 2008 r.) - http://bcul.lib.uni.lodz.pl/dlibra
  3. Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa (od VI 2008 r.) - http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra
  4. Genealogiczna Biblioteka Cyfrowa (od VIII 2008 r.) - (? strona nieaktywna)
  5. Nowohucka Biblioteka Cyfrowa (od IX 2008 r.) - http://cyfrowa.biblioteka.krakow.pl/dlibra
  6. Biblioteka Cyfrowa Politechniki ¦ląskiej (od IX 2008 r.) - http://delibra.bg.polsl.pl/dlibra
  7. Elbląska Biblioteka Cyfrowa (od X 2008 r.) - http://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/dlibra
  8. Biblioteka Cyfrowa Politechniki Lubelskiej (od X 2008 r.)- http://www.bc.pollub.pl/dlibra
  9. ¦więtokrzyska Biblioteka Cyfrowa (od X 2008 r.) - http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra
  10. Biblioteka Cyfrowa UMCS (od X 2008 r.) - http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra
  11. Bałtycka Biblioteka Cyfrowa (od XII 2008 r.) - http://bibliotekacyfrowa.eu/dlibra
  12. Regionalia Ziemi Łódzkiej (od XII 2008 r.) - http://bc.wimbp.lodz.pl/dlibra
  2007
  1. Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji (od I 2007 r.) - http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra
  2. Wejherowska Biblioteka Cyfrowa (od III 2007 r.) - http://biblioteka.wejherowo.pl/dlibra/dlibra
  3. e-biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego (od XI 2007 r.) - http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra
  2006
  1. Małopolska Biblioteka Cyfrowa (od I 2006 r.) - http://mbc.malopolska.pl/dlibra
  2. Repozytorium Zespołu Bibliotek Cyfrowych PCSS (od III 2006 r.) - http://dl.psnc.pl/biblioteka/dlibra
  3. Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa (od V 2006 r.) - http://dlibra.up.krakow.pl:8080/dlibra/dlibra
  4. Biblioteka Cyfrowa Politechniki Warszawskiej (od V 2006 r.) - http://bcpw.bg.pw.edu.pl/dlibra
  5. ¦ląska Biblioteka Cyfrowa (od VIII 2006 r.) - http://www.sbc.org.pl/dlibra
  6. Księgozbiór Wirtualny Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES (od VIII 2006 r.) - http://digital.fides.org.pl/dlibra
  7. Cyfrowy Dolny ¦ląsk (od IX 2006 r.) - pierwotnie Jeleniogórska Biblioteka Cyfrowa - http://jbc.jelenia-gora.pl/dlibra
  8. Cyfrowa Biblioteka Narodowa "Polona" (od X 2006 r.) - http://www.polona.pl/dlibra
  9. Podlaska Biblioteka Cyfrowa (od XI 2006 r.) - http://pbc.biaman.pl/dlibra
  2005
  1. Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa (od IX 2005 r.) - http://kpbc.umk.pl/dlibra
  2. Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa (od X 2005 r.) - http://zbc.uz.zgora.pl/dlibra
  3. Biblioteka Cyfrowa Politechniki Łódzkiej (od XII 2005 r.) - http://ebipol.p.lodz.pl/dlibra
  4. Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego (od XII 2005 r.) - http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra
  2004
  1. Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa (od XI 2004 r.) - pierwotnie Biblioteka Cyfrowa Politechniki Wrocławskiej - http://www.dbc.wroc.pl/dlibra.html
  2002
  1. Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa (od X 2002 r.) - http://www.wbc.poznan.pl/dlibra

  Wszystkie adresy zostały zweryfikowane w drugiej połowie stycznia 2011 roku.

 • OverDrive, Inc. - http://www.overdrive.com/readerworks
  Oferta firmy OverDrive - producenta m.in. programu ReaderWorks przeznaczonego do tworzenia eBooków w formacie LIT (Microsoft Reader). Wśród kilku komercyjnych wersji programu znajduje się także darmowa wersja ReaderWorks Standard 2.0.
 • FBReader ? http://fbreader.org

  Znakomity darmowy program do odczytu e-Booków. Działa na wielu platformach systemowych m.in. Windows, Linux, Mac OS, Android, Blackberry itp. Obsługuje liczne formaty plików np. *.epub, *.fb2, *.orb, a także pliki archiwalne. Szczególnie dobrze prezentuje się w odczycie coraz bardziej popularnego formatu książki elektronicznej, czyli Pub. Gorąco polecam

 • Chip Download - http://download.chip.pl
  Bogaty wybór programów do pobrania z witryny znanego czasopisma komputerowego "Chip". Jedną z kategorii oprogramowania jest dział "E-książki" zawierający około dwudziestu przydatnych aplikacji związanych z eBookami (przeglądarki, programy do konwersji formatów i tworzenia książek elektronicznych).
 • http://fbreader.com

  Strona, która jest w zasadzie bazą linków kierujących do adresów dotyczących różnych dziedzin zainteresowań komputerowych. Większość miejsca na stronie poświęcono odnośnikom związanym z tematyką e-Booków: zarówno dostępnych w Internecie zasobów książki elektronicznej, jak też różnego rodzaju zazwyczaj darmowego oprogramowania przydatnego do pracy z e-Bookami.

 • KeeBoo - http://www.keeboo.com
  Strona producenta kilku wersji programu do tworzenia multimedialnych eBooków. Do pobrania wersje testowe programów (trial) - po upływie określonego czasu należy dokonać płatnej rejestracji oprogramowania.
 • Natata Software - http://natata.hn3.net
  Kolejny producent oprogramowania do tworzenia eBooków (kompilowanych do postaci pliku EXE). Dostępna jest m. in. bezpłatna wersja Natata eBook Compiler 2.1 (istotnym ograniczeniem jest maksymalna liczba plików użytych do kompilacji). Oprogramowanie oferowane przez Natata Software cechuje połączenie prostoty obsługi i dużej funkcjonalności.
 • http://www.pdfonline.com
  Witryna firmy BCL Technologies. Serwis wyróżnia się możliwością konwersji on-line dokumentów w licznych formatach (m. in. PDF, HTML itd.) oraz wysoką jakością wizualną otrzymanych w efekcie konwersji plików. Wygenerowane eBooki wysyłane są na adres mailowy użytkownika. Udostępniono również do pobrania wiele programów przydatnych do tworzenia książek elektronicznych. Serwis w języku angielskim.
 • LN3GS Software (eLibrary) - http://www.ln3gs.com
  Strona poświęcona bezpłatnemu programowi eLibrary autorstwa Davida Bracewella. Program jest wyszukiwarką umożliwiającą łatwe i szybkie odnalezienie oraz ściąganie eBooków z serwerów należących do Project Gutenberg (http://gutenberg.net). Aktualnie dostępna jest wersja 2.05 programu eLibrary.
 • Aslan - Wydawnictwa Elektronicznehttp://www.aslan.com.pl/
  Wydawnictwo Aslan jest firmą działającą w branży informatyczno-wydawniczej od 1996 roku. Firma specjalizuje się w opracowywaniu i wydawaniu pełnotekstowych baz danych oraz tworzeniu oprogramowania do ich prezentacji. Do najważniejszych dokonań wydawnictwa Aslan w dziedzinie edytorstwa elektronicznego należą 22 tomowa Encyklopedia Gutenberga, antologia utworów Adama Mickiewicza oraz znajdująca się w trakcie realizacji 40 tomowa, elektroniczna edycja zbiorów źródeł do dziejów Polski. W dziedzinie oprogramowania Aslan oferuje m. In. specjalistyczne programy do prezentacji w wersji cyfrowej dokumentów, aktów prawnych oraz książek.
 • ¦wiat Victoorii - http://members.lycos.co.uk/victoooria/ebook.html
  Rozbudowana, wielotematyczna witryna. Zawiera m. In. program e-book 1.06 (04.07.2006 r.). Program składa się zasadniczo z dwóch modułów. Z jednej strony stanowi aplikację katalogującą dany księgozbiór, z drugiej zaś, dzięki wykorzystaniu popularnego syntezatora tekstów SynTalk może posłużyć do odczytania zaznaczonego tekstu. Wydaje się, że jest to propozycja oryginalna, bezwzględnie warta uwagi, a przy lekkim dopracowaniu pewnych elementów aplikacji (np. systemu obsługi, nieco lepszej integracji z SynTalkiem), program może stać się bardzo atrakcyjnym produktem na rynku softwaru skierowanego do miłośników książki elektronicznej.
 • http://www.pdf995.com
  Kolejna ciekawa propozycja dla zwolenników najpopularniejszego formatu książki elektronicznej, czyli plików PDF. Ze strony można pozyskać darmowy sterownik wirtualnej drukarki (PDF995) pozwalający na bezproblemowe tworzenie dokumentów PDF np. z plików edytora Word. Jakość uzyskanych eBooków (zwłaszcza czytelność polskich znaków) pozostawia jeszcze sporo do życzenia, ale sam pomysł z pewnością warty jest uwagi.
 • Foxit Software - http://www.foxitsoftware.com/
  Witryna firmy specjalizującej się w tworzeniu oprogramowania służącego do odczytu i obróbki plików PDF. Programy Foxit Software charakteryzują się niewielkimi rozmiarami i szybkością działania. W ofercie firmy znajduje się darmowy program Foxit Reader (odpowiednik Acrobat Readera), a także programy Foxit Editor i Foxit Creator, których wersje testowe można pobrać ze strony producenta.
 • Greenstone Digital Library Software - http://www.greenstone.org
  Oficjalna strona oprogramowania Greenstone przeznaczonego do tworzenia i zarządzania wirtualną biblioteką. Powstały w Nowej Zelandii program jest całkowicie bezpłatny i zdolny do pracy na wielu platformach systemowych (np. różne wersje Windowsa, Unix itp.). Dokładne informacje na temat oprogramowania Greenstone znaleźć można w serwisie EBIB pod adresem: http://ebib.oss.wroc.pl/techno.
 • FinePrint Software - http://www.pdffactory.com
  Witryna producenta oprogramowania przeznaczonego do generowanie plików w formacie PDF. Udostępniono do pobrania próbną wersję programu PDF Factory - jej ograniczeniem jest wstawianie reklamowego bannera na każdej stronie tworzonego dokumentu.
 • G.D.G. Software - http://www.gdgsoft.com/
  Strona domowa firmy produkującej interesujące programy związane m. in. z dziedziną książki elektronicznej. Jednym z programów oferowanych przez G.D.G. Software jest aplikacja CHM To Exe 1.0 służąca do konwersji plików pomocy pisanych w języku HTML do postaci plików wykonywalnych. Wizytówką firmy jest jednak program HTML Executable (aktualna wersja 3.2) umożliwiający skompilowanie strony internetowej w celu uzyskania książki elektronicznej. Plik eBooka może być przygotowany z witryn HTML, DHTML, a także Flasha. Możliwe jest również dodanie dokumentu w formacie PDF, elementów dźwiękowych, zdefiniowanie formatu wyjściowego, zabezpieczenie hasłem, dodanie spisu treści, wyszukiwarki itp. Oprócz wersji komercyjnej firma umożliwia również przetestowanie programu w bezpłatnej wersji shareware.
 • Kindle for PC - http://www.amazon.com/
  Kindle for PC 1.10.6.40500 - darmowe i niewielkie narzędzie do czytania e-booków zapisanych w urządzeniu Kindle na pececie. Aplikacja oferuje automatyczną synchronizację przeczytanych stron wraz z adnotacją pomiędzy komputerem, a Kindle oraz pozwala tworzyć nagłówki, notatki i ulubione. Producenta programu nie trzeba chyba nikomu przedstawiać.
 • Itelix Investment Sp. z o.o. - http://www.itelix.pl/pl
  Strona firmy, która wśród swoich licznych produktów z różnych dziedzin informatyki oferuje również aplikacje służące do tworzenia publikacji elektronicznych. Komercyjny program Live-Book umożliwia szybkie i wygodne konstruowanie interaktywnych, multimedialnych eBooków powstających w oparciu o język HTML. Live-Book obsługuje dodatkowo większość popularnych formatów multimedialnych (graficznych, video i dźwiękowych), zaś pliki wyjściowe zapisywane są w formacie wykonywalnym EXE, bądź skompresowanym LBF. Do odczytu plików utworzonych przy pomocy Live-Book służy bezpłatny program Live-Book Reader.
 • Jans Freeware Collection - http://jansfreeware.com
  Strona z zasobami darmowego oprogramowania (freeware) z różnych dziedzin. Na uwagę zasługuje program SbookBuilder 10 - bardzo udany i całkowicie funkcjonalny kompilator książek elektronicznych.
 • PrimoPDF - http://www.primopdf.com/
  Strona z darmowym oprogramowaniem do tworzenia-konwersji plików PDF z ponad trzystu innych typów plików. PrimoPDF działa jak wiele podobnych programów na zasadzie "wirtualnej drukarki".
 • Qprint Sp. z o. o. - http://www.qprint.com.pl/index.pl/qprinter_pliki
  Strona warszawskiej firmy QPrint Sp. z o. o. oferującej m. in. program QPrinter 1.0 (wraz z instrukcją obsługi). Program jest sterownikiem wirtualnej drukarki umożliwiającym łatwe i szybkie generowanie dokumentów w formacie PDF.
 • NeoSoft Corporation - http://www.neosoftware.com
  Witryna amerykańskiej firmy informatycznej znanej i cenionej w branży producentów oprogramowania. Do sztandarowych produktów NeoSoftu należy program NeoBook Professional Multimedia (w listopadzie 2006 roku dostępna wersja 5.0.3) służący do tworzenia efektownych publikacji elektronicznych integrujących w jednym dokumencie tekst, grafikę, muzykę, animacje oraz elementy interaktywne. NeoBook umożliwia produkcję w pełni profesjonalnych dokumentów elektronicznych takich jak książki, gazety, materiały szkoleniowe czy broszury. Program jest oczywiście produktem komercyjnym, firma NeoSoft udostępnia na swojej stronie bezpłatną, trzydziestodniową wersję testową NeoBook Professional.
 • Global Graphics Software - http://www.jawspdf.com Strona firmy oferującej oprogramowanie służące do obróbki i tworzenia plików w formacie PDF. Obecnie dostępne są wersje trial programów Jaws PDF Creator 4.1 oraz Jaws PDF Editor 3.5. Jaws PDF Creator analogicznie do innych tego typu programów instaluje się w systemie jako wirtualna drukarka co umożliwia współpracę z wszystkimi programami posiadającymi opcję drukowania. Jaws PDF Editor jest natomiast w zasadzie przeglądarką dokumentów PDF wyposażoną w ograniczone funkcje edycyjne. Oba programy cechuje duża łatwość obsługi.
 • Nuance PDF Leader 6.0 - http://www.nuance.com/products/pdf-reader/index.htm Produkt firmy Nuance Communications, Inc. Całkowicie bezpłatna przeglądarka plików PDF, umożliwiająca przeglądanie dokumentów w różnych trybach widoku oraz konwertowanie ich do popularnych formatów (zgodnych z aplikacjami Word 2003/2007, Excel i WordPad. Konwersja odbywa się w trybie online na stronie producenta. Firma oferuje także programy komercyjne: PDF Converter 7, PDF Converter Pro 7, PDF Create 7 i PDF Converter Enterprise 7.
 • Visagesoft - http://http://www.visagesoft.com Producent programu eXPert PDF Professional Edition 6.2.440 rozprowadzanego w wersji shareware. Program stanowi narzędzie do tworzenia i edycji plików typu PDF. W najnowszej wersji program zawiera wysokiej jakości moduł do konwertowania i edycji tego rodzaju plików. Umożliwia modyfikację tekstu, obrazów, układu, wstawianie komentarzy. Pakiet eXPert PDF Pro zawiera trzy programy: PDF Creator, PDF Editor oraz PDF Viewer. PS. Obecnie dostępny jest darmowy program eXPert PDF Reader - ver. 4.0.210. Program obok standardowych funkcji przeglądarki udostępnia także funkcje edycyjno-modyfikacyjne pomocne przy obiegu dokumentów w firmie. Dodatkowo aplikacja jest bardzo szybka, niestety aktualna wersja (początek 2011 roku) nie posiada polskojęzycznego interfejsu.
 • YBook Reader - http://www.spacejock.com/yBook_Download.html Jeden z coraz liczniejszych programów do czytania eBooków na sprzęcie mobilnym (m.in. formaty RTF i HTM). Obsługuje także język polski. Program przyjemny w obsłudze, posiada jednak rosnącą konkurencję w swojej dziedzinie.
 • Book Reader 0.09i - http://www.gowerpoint.com/ Prosty I bardzo funkconalny program działający na urządzeniach przenośnych - platformach Windows i Palm OS. Program obsługuje niezwykle szeroki zakres formatów: TXT, RTF, HTML, CHM, PRN, PDB, RB oraz niektóre formaty graficzne. Firma Gowerpoint obok wersji pełnej oferuje jeszcze kilka innych aplikacji w tym demonstracyjną wersję ?Book Lite (demo). Bez wątpienia jest jedna z najciekawszych propozycji na rynku oprogramowania do eBooków przeznaczonego dla urządzeń przenośnych.
 • CBR Reader - http://cbrreader.com/ CBR Reader to jeden z najprostszych czytników e-komiksów, oferujący jedynie niezbędne funkcje wyświetlania i przeglądania komiksów w formie elektronicznej. Jego największą zaletą jest duża prostota obsługi i szybkość działania. W głównym oknie aplikacji poza przestrzenią przeznaczoną na wyświetlanie zawartości komiksu znajdziemy także miniaturki poszczególnych stron, pełniące funkcje nawigacji. Ponadto CBR Reader oferuje nam możliwość eksportu komiksów do plików graficznych JPEG, PNG, GIF oraz PNG i opcje zarządzania powiązaniami z plikami. CBR Reader obsługuje publikacje elektroniczne w formatach CBR, CBZ, CB7, CBT oraz CBA (opis: http://www.dobreprogramy.pl/CBR-Reader,Program,Windows,47743.html). Program jest bezpłatny, pracuje w systemach od Win 98 do Windowsa 7.
 • CDisplayEx 1.10.29 - http://www.cdisplayex.com/ Podobnie jak wyżej. "CDisplayEx to bardzo prosty czytnik komiksów w formie elektronicznej, który doskonale sprawdza się na starszych komputerach. Charakteryzuje się niskim zapotrzebowaniem na zasoby systemowe, szybkim działaniem oraz obsługą e-komiksów w najpopularniejszych formatach. Aplikacja wyposażona została w prosty interfejs graficzny, skupiający jedynie najważniejsze funkcje, umożliwiające wygodne czytanie komiksów. Znajdziemy wśród nich podstawowe opcje nawigacji pomiędzy poszczególnymi stronami, kilka trybów wyświetlania i dopasowywania obrazu do ekranu, możliwość eksportu wybranych stron do plikw JPG, a także funkcje prezentacji komiksu jako pokaz slajdów. Nie zabrakło również wsparcia dla skrótów klawiszowych, znacznie usprawniających obsługę czytnika w trybie pełnoekranowym. CDisplayEx obsługuje pliki komiksów w formatach CBR, CBZ, CBT, CB7, archiwa RAR, ZIP, TAR, LZH, ARJ, CAB, GZ, BZ2, 7Z, pliki graficzne JPEG, JPG, PNG, GIF, BMP, WEBP, TIFF, TIFF oraz dokumenty PDF" (opis: http://www.dobreprogramy.pl/CDisplayEx,Program,Windows,47742.html). Program bezpłatny, obsługiwany przez systemy od Windows XP do Windows 8).
 • eBook Maestro FREE - 1.80 - http://ebookmaestro.com Wersja darmowa posiada maksymalnie uproszczony interfejs i generalnie wymaga tylko znajomości HTML'a oraz podstaw angielskiego. Dzięki takiemu rozwiązaniu można przygotować sobie na przykład lokalną wersję swojej strony WWW w jednym, zgrabnym, samowykonującym się pliku. Program daje możliwość zawarcia informacji o autorze, przypisania własnej ikonki, ustawienia rozmiaru i wyglądu okna prezentacji oraz układu strony (z lewym panelem lub bez). Oprogramowanie posiada limit do 500 dołączanych plików. Nie jest to mało i do zwykłej pracy w zupełności powinno wystarczyć. Zapisana prezentacja posiada także informację o tym, że stworzono ją w programie eBook Maestro.
 • MicroReader - http://home.c2i.net/thvoslef/midlets/MicroReader.html MicroReader to darmowa przeglądarka i edytor plików tekstowych z obsługą Java na telefony komórkowe Siemens. Apletu można używać jako czytnika eBook jak również zwykłego notatnika. MicroReader odczytuje i zapisuje standardowe pliki tekstowe, które można wymieniać z innymi aplikacjami. Poważnym atutem programu jest niezliczona ilość przydatnych i oryginalnych funkcji, które oferuje swoim użytkownikom.
 • ABBY Software House - http://www.finereader.com
  Firma jest światowym liderem rynku oprogramowania do rozpoznawania znaków (OCR). Jednym z oferowanych przez ABBY produktów jest ABBY PDF Transformer Pro (obecna wersja 2.0 - 01.12.2008, dostępna bezpłatnie w wersji trial - do 50 stron lub przez 15 dni od momentu instalacji). Aplikacja potrafi w prosty sposób przetwarzać pliki PDF i zapisywać je do formatów Word, Excel, HTML, RTF, TXT oraz jako przeszukiwany PDF. Istotnymi cechami Transformer 2.0 Pro są m.in. możliwość otwierania plików PDF bezpośrednio z poziomu Microsoft Office, integracja z MS Outlook, zachowanie najważniejszych właściwości dokumentu oraz 100% kompatybilność ze wszystkimi typami plików PDF.
 • ReadManiac - http://www.deep-shadows.com/hax/ReadManiac/
  Rozbudowana, bezpłatna przeglądarka plików tekstowych, napisana w Javie. Obsługuje formaty TXT, PDB, PRC i TCR, oraz pliki spakowane do archiwum ZIP. Posiada mechanizm wyszukiwania darmowych książek w internetowym serwisie Project Gutenberg i ich pobierania na telefon komórkowy. Ponadto wyświetla formatowanie tekstu, potrafi szukać słów kluczowych i tworzyć zakładki. Poza oferowanymi przez producenta czcionkami, do programu można wgrać również własne. Producentem programu jest Roman Lut.
 • GSview - http://www.cs.wisc.edu/~ghost/gsview
  ¬ródło do pobrania programu GSview będącego graficznym interfejsem Ghostscript – interpretera języka opisu stron PostScript (oczywiście wymaga wcześniejszego zainstalowania PostScriptu). W praktyce umożliwia m. in. bezpłatną konwersję dokumentów tekstowych na format PDF.
 • Mobile PDF
  Bardzo użyteczna i uniwersalna przeglądarka plików PDF przeznaczona do użytku na wszystkich modelach telefonów komórkowych. Program udostępniony jest bezpłatnie, trudno ustalić producenta, chociaż na ekranie powitalnym pojawia się nazwa firmy Zesium Mobile GmbH.
 • Pdforge - http://www.pdfforge.org/
  Strona kolejnego producenta oprogramowania przeznaczonego do generowania plików PDF. W tym przypadku aplikacja PDF Creator 0.9.3 instaluje się w systemie jako dodatkowa wirtualna drukarka dzięki czemu mamy dostęp do programu z większości aplikacji do edycji tekstu i grafiki. Program rozpowszechniany jest bezpłatnie.
 • Softinterface - http://www.softinterface.com/
  Rozbudowany portal przeznaczony do konwersji różnego rodzaju dokumentów m. in. z plików graficznych na formaty DOC, PDF itp. Szczególnie interesujące są możliwości dotyczące obsługi plików PDF.
 • Nitro PDF Reader 1.1.2.1 - http://www.nitropdf.com/
  Nitro PDF Reader to darmowy I rozbudowany czytnik oraz edytor plików PDF. Oprócz podstaw typu wyszukiwarka, zoom, tryb pełnoekranowy itp., potrafi "wyciągnąć" wszelkie zdjęcia z dokumentu PDF, a następnie zapisać je w dowolnym folderze. Ma także możliwość konwersji dokumentu z dowolnego formatu (około 300) do PDF. Oczywiście ten program podobnie jak wiele innych tego typu aplikacji można pobrać również z ogólnodostępnych, krajowych serwerów.
 • VeryPDF Editor 2.6 -http://www.verypdf.com/
  Edytor plików PDF VeryPDF jest prostą aplikacją zaprojektowaną z myślą o osobach ze znajomością Microsoft Office lub podobnych pakietów. VeryPDF daje możliwość dodawania komentarzy do dokumentów w formacie PDF i dzielenia się nimi z innymi. Ponadto VeryPDF posiada duże możliwości obróbki tekstu, jak również rozbudowany pakiet narzędzi służących do konwersji formatów z wyjściowego pliku PDF. Dostępna wersja udostępniana jest w systemie "trial".
 • StoryJumper -http://www.storyjumper.com/
  StoryJumper to aplikacja on-line przeznaczona przede wszystkim dla dzieci i umożliwiająca tworzenie i udostępnianie e-książeczek. Sposób działania aplikacji jest niezwykle prosty. Użytkownik po założeniu własnego konta może przystąpić do tworzenia własnej "publikacji". Korzystając z wybranego szablonu dodajemy tekst, wstawiamy własne obrazki lub zdjęcia opisujące naszą historyjkę. Możemy też korzystać z galerii gotowych ilustracji programu, a na zakończenie tworzymy okładkę i zapisujemy na własnym koncie gotową pracę. Potem możemy przesłać do niej link dowolnej osobie. StoryJumper pomimo prostoty zastosowanych środków stanowi znakomitą alternatywę dla dzieci znudzonych szkolną rutyną, a ponadto w przyjemny sposób rozwija zainteresowania dzieci (i nie tylko) tworzeniem własnych, "elektronicznych książeczek".
 • Urządzenia umożliwiające odczytanie eBooków (czytniki):

 • NaCzytniki.pl - wszystko na czytniki eBooków i o czytnikach eBooków -http://naczytniki.pl/
  Strona zawiera informacje dotyczące najnowszych trendów w świecie technologii urządzeń przystosowanych do wyświetlania i czytania tekstów elektronicznych.Oprócz nowinek technicznych, prezentacji urządzeń, fachowych artykułów znajdują się tutaj też eBooki przystosowane do odtwarzania za pomocą przenośnych urządzeń elektronicznych.
 • Elibre.pl - portal o e-publikacjach i technologii e-papieru - http://www.elibre.pl/
  Dużo aktualności z dziedziny czytników, własne zasoby eBooków, recenzje, artykuły na bieżące tematy. Fragment jednego z nich: "Sprzedaż książek elektronicznych wzrasta z roku na rok w zaskakującym tempie. Duży wpływ na to ma zmniejszająca się cena czytników ebooków. Cena czytnika Kindle 3 w USA jest na tyle niska, że większość osób stać na to by kupić to urządzenie. Właśnie to tam ebooki donotowały wzrost sprzedaży. W grudniu 2010 roku sprzedano o 164,8 [...]". Warto sprawdzić!
 • NowaBiblioteka - e-czytniki -http://www.nowabiblioteka.pl/e-czytniki
  Rozbudowany serwis tematyczny, bardzo dynamiczny i dobrze się zapowiadający. Oczywiście dużo informacji o e-czytnikach, definicje, eBooki, klarowny i przejrzysty układ prezentowanych materiałów. Naprawdę dobrze wykonana praca i ważne źródło wiedzy dla osób chcących poznać tematykę e-czytników.
 • blog.czytio.pl -http://www.blog.czytio.pl/
  W pięciu słowach: "Blog na temat czytników ebooków". Można dodać jeszcze dwa słowa: bardzo dobry. Rzeczywiście dużo aktualnych, ciekawych i przydatnych informacji na temat czytników i nowinek technologicznych z tej dziedziny.
 • ¦wiat Czytników - http://swiatczytnikow.pl/
  Bardzo interesujący portal tematyczny kierujący się zasadą "Wszystko o czytnikach e-booków, książkach elektronicznych i Kindle w Polsce". Autor strony nie ukrywa, ze jego "oczkiem w głowie" są czytniki Amazon Kondle i wszystko co jest z nimi związane. Jak sam deklaruje na stronie głównej serwisu: "¦wiat Czytników to blog, który powinien odwiedzić każdy, kogo interesuje czytanie książek elektronicznych i kto chce kupić czytnik. Skupiam się tutaj na czytnikach Amazon Kindle, ale z czasem piszę coraz więcej także o innych czytnikach." I rzeczywiście tendencja poszerzania tematyki serwisu o materiały związane z ogólnie rozumianym rynkiem czytników jest zauważalna. Trzeba mieć jedynie nadzieję, że nie jest to tendencja krótkotrwała i "¦wiat Czytników" nie ograniczy się zbytnio do tematyki właściwej dla "¦wiata Kindle". W końcu aktualny tytuł i aspiracje autora do czegoś zobowiązują...

Uwaga. Niezwykle dynamiczny rozwój rynku e-Booków i zachodzące na nim częste zmiany utrudniają bieżącą i w pełni precyzyjną weryfikację zamieszczanych adresów. W związku z tym faktem ponawiam prośbę znajdującą się na początku wykazu o kontakt w razie stwierdzenia nieścisłości, nieaktualności, bądź innych błędów odnalezionych w bazie. Z góry serdecznie dziękuję!  

Ostatnia aktualizacja: 22.03.2015

Back Powrót