Rozdajemy Bibliotekę w Szkole

Agencja "SUKURS" - wydawca m.in. miesięczników "Biblioteka w Szkole" i "Wszystko dla Szkoły" - dysponuje czasem pewn± nadwyżk± niektórych swoich publikacji. Nadwyżka ta może być wysłana - do bezpłatnego rozdawnictwa dla nauczycieli bibliotekarzy.

Ze względów organizacyjnych i finansowych nie możemy wysyłać przesyłek do poszczególnych szkół.

Ze względów organizacyjnych i finansowych nie możemy wysyłać niewielkich przesyłek do poszczególnych szkół. Współpracujemy z instytucjami lub organizacjami, które mog± przyj±ć większe przesyłki (po kilkadziesi±t - kilkaset egzemplarzy), potwierdzić odbiór darowizny na cele o¶wiatowe i rozdać nasze publikacje większej liczbie zainteresowanych nauczycieli lub szkół.

Uwaga: ponosimy koszty wysyłki. Za cał± operację pobieramy (ze względów formalnych) symboliczn± opłatę w wys. 10 zł.

Prosimy nie traktować tej oferty jako możliwo¶ci stałego otrzymywania aktualnych numerów "Biblioteki w Szkole". Oferujemy jednorazowo jedynie nadwyżki pojedynczych, przypadkowych numerów.

Kontakt

Agencja "SUKURS"
00-950 Warszawa
skr. pocztowa 109
e-mail: [email protected]
tel./fax 22 832 36 12
tel. 22 832 36 11