Ogólnopolski konkurs „Elektroniczny dzienniczek lektur”

06.06.2014

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN "WOM" w Częstochowie zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie "Elektroniczny Dzienniczek Lektur". Oceniane będą prace wykonane w programie Story Jumper

 

 

Ogólnopolski konkurs „Elektroniczny dzienniczek lektur”

Obok tradycyjnych książeczek coraz częściej uczniowie korzystają z nowoczesnych narzędzi do tworzenia spisu lektur. Do aplikacji umożliwiających tworzenie elektronicznych dzienniczków lektur czy elektronicznych książeczek ilustrujących wszelkiego typu działania czytelnicze nie tylko uczniów ale również bibliotek czy szkół należy portal Story Jumper. Serwis ten znajdzie zastosowanie w zaaktywizowaniu uczniów do czytania poprzez danie im możliwości podzielenia się swoimi wrażeniami z lektury w sposób nowy, odmienny od formy dotychczasowej.

Elektroniczny dzienniczek lektur – przykład

Do pobrania: