Bezpłatne kursy e-learningowe na platformie Moodle

20.09.2014

Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie zaprasza na kursy e-learningowe nauczycieli, bibliotekarzy oraz studentów chcących udoskonalić umiejętności z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej, nabyć bądź poszerzyć wiedzę z zakresu bibliotekoznawstwa, coachingu i tutoringu szkolnego.

Kursy dostępne na platformie Moodle http://moodle.bpciechanow.edu.pl/ :

  1. „Coaching i tutoring szkolny jako klucz do rozwoju i wsparcia liderów” przybliżający ideę i historię coachingu i tutoringu  szkolnego, jego rodzaje, etykę,
  2. „Gromadzenie zbiorów” omawiający podstawowe rodzaje zbiorów, zasady, techniki oraz warsztat gromadzenia zbiorów,
  3. „Edycja obrazów cyfrowych w programie Microsoft Office Pictures Manager”  adresowany do wszystkich zainteresowanych praktyczną wiedzą na temat edycji zdjęć, które mogą być wykorzystywane do tworzenia wystaw, gazetek, zamieszczane na stronach internetowych.

Warunkiem przystąpienia do kursów jest samodzielne utworzenie konta na platformie Moodle http://moodle.bpciechanow.edu.pl/  Wszyscy uczestnicy kursów otrzymają bezpłatne potwierdzenie ich ukończenia.