Gdzie rodzice maja wpłacać za zniszczone lub niezwrócone podręczniki do klas I-III?

27.05.2017

MEN poinformowało, że że w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego, szkoła podstawowa może żądać od rodziców ucznia zwrotu kwoty nieprzekraczającej kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego. Zwrot kosztów zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego stanowi dochód organu prowadzącego szkołę.
W przypadku podręczników do klasy I, II i III, zapewnionego przez Ministra Edukacji Narodowej, kwota zwrotu nie powinna przekroczyć:
4,34 zł za każdą z czterech części „Naszego elementarza” do klasy I szkoły podstawowej;
4,21 zł za każdą z dziewięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy II szkoły podstawowej;
2,35 zł za każdą z dziesięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy III szkoły podstawowej.
 
Podstawa prawna: Art. 22ak ust. 3 ustawy z dnia  7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.).
Źródło: men.gov.pl