Konkurs literacki dla młodzieży - "Witkacy. Napisane dzisiaj"

19.09.2019

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Słupsku oraz słupski klub międzynarodowej organizacji Soroptimist International zapraszają utalentowaną literacko  młodzież w wieku 13-19 lat (klasy VII – VIII szkół podstawowych i szkoły średnie) do udziału w konkursie inspirowanym twórczością Stanisława Ignacego Witkiewicza.

Do konkursu można zgłaszać utwory literackie w dowolnej formie (poezja, proza, dramat, scenariusz filmowy, komiks, literatura wirtualna), jednak powinny być one związane z twórczością Stanisława Ignacego Witkiewicza, a uczestnik powinien wskazać źródło inspiracji (tekst, obraz, fotografię, list, artykuł, element biografii czy inny impuls związany z twórcą).

Prace oceniane będą (przez profesjonalne jury) w dwóch kategoriach: uczniowie klas VII-VIII szkoły podstawowej oraz uczniowie szkół średnich.  

Maksymalna objętość nadsyłanych prac – 10 stron maszynopisu (18000 znaków).

Nadesłane teksty konkursowe nie mogą w żaden sposób naruszać praw autorskich innych twórców oraz nie mogą być wcześniej publikowane.

 Prace należy przysłać pocztą tradycyjną w trzech egzemplarzach w terminie do 10 lutego 2020 r. pod adresem: Szkoła Podstawowa nr 3  im. Janusza Korczaka, ul . Banacha 5, 76-200 Słupsk.

Wymogi formalne: Tekst każdego uczestnika powinien być zszyty, podpisany imieniem i nazwiskiem autora i prowadzącego nauczyciela lub rodzica/opiekuna prawnego, Należy dopisać klasę, szkołę, miejscowość, opieczętować pieczątką szkoły (jeśli wysyła szkoła), dołączyć płytę CD zawierającą zgłaszane utwory (nie dotyczy wierszy) oraz wypełnioną kartę zgłoszenia. ). 

Wręczenie nagród nastąpi w maju 2020 podczas uroczystego spotkania młodych twórców w Białym Spichlerzu w Słupsku, gdzie znajduje się największa na świecie kolekcja prac Witkacego. 

Laureaci konkursu otrzymają także Złote Zaproszenia do Międzynarodowego Konkursu Interpretacji Dzieł S.I. Witkiewicza „Witkacy pod strzechy” - bez eliminacji, jakim podlegają  pozostali uczestnicy.

Regulamin konkursu.

Informacje:  tel. 692 477 930 email: [email protected] https://www.facebook.com/WitkacyNapisaneDzisiaj/