Zasady zamawiania prezentacji

Back Powrót

  • Możesz zamówić płytę CD-R z wybranymi prezentacjami.
  • Zamówienia:
  • pocztą elektroniczną Adres e-mail [email protected]
  • poczta tradycyjną (Agencja SUKURS, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 109);
  • faksem - 0-22 832 36 12.
  • Koszt przesłania 1 płyty - 10,00 zł.

Back Powrót