Regulamin: INTERNET W SZKOLNYM CENTRUM INFORMACJI

Back Powrót

[email protected]@DY [email protected]@

1. Z komputera multimedialnego mogą nieodpłatnie korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły oraz rodzice w godzinach pracy czytelni.
2. Komputer w SCI służy przede wszystkim do wyszukiwania informacji w sieci Internet oraz przeglądania programów edukacyjnych.
3. Praca przy komputerze możliwa jest po otrzymaniu zgody nauczyciela-bibliotekarza i wpisaniu się do zeszytu SCI - należy określić temat pracy (przedmiot).
4. Jednorazowo uczeń może korzystać z komputera do 1/2 h.
5. Wszelkie braki, uszkodzenia, widoczne zmiany w strukturze danych (np. usunięcie folderu, zmiany ustawień ekranu itp. należy zgłosić nauczycielowi na początku zajęć.

NIE WOLNO!
6. Dokonywać zmian w strukturze danych na dyskach komputerów (wgrywać własnych programów, kasować zainstalowanych)
7. Wykonywać żadnych połączeń technicznych bez zgody nauczyciela.
8. Wkładać własnych dyskietek do stacji dysków bez zgody nauczyciela.
9. Wykorzystywać połączenia internetowe do celów prywatnych a w szczególności do przeglądania stron www zawierających niepożądane treści
10. Umieszczać w pobliżu sprzętu metalowych przedmiotów lub płynów.
11. Za ewentualne szkody poczynione przez ucznia odpowiadać finansowo będą opiekunowie ucznia.
12. Za naruszenie regulaminu będą nakładane kary (np. zakaz korzystania z komputera przez określony czas)

Back Powrót