Przykładowe regulaminy bibliotek szkolnych

Uwaga! Regulaminy bibliotek publikujemy bez żadnych ingerencji, zmian, poprawek. Tym samym nie możemy brać odpowiedzialności za ich jakość merytoryczną, zgodność z procedurami i przepisami.

Żeby opublikować regulamin swojej biblioteki, należy przysłać go (w programie MS Word) pocztą elektroniczną Adres e-mail [email protected].

Zastrzegamy sobie możliwość rezygnacji z publikowania regulaminów źle opracowanych pod względem technicznym lub w sposób ewidentny nie spełniających wymogów merytorycznych.

Barbara Adamczyk Adres e-mail [email protected]
I Liceum Ogólnokształcące w Opolu
(http://biblioteka.wodip.opole.pl)


Anna Dalibóg
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Strzelcach Opolskich


Sabina Dziombek
I Liceum Ogólnokształcące w Piekarach Śląskich
Regulamin biblioteki szkolnnej


Małgorzata Gawlik
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy
Regulamin Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej


Jolanta Gontarz-Doszla
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Elizy Orzeszkowej w Zamościu


Beata Nawrocka
Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Choszcznie


Małgorzata Jabłońska
Zespół Szkół w Miłakowie


Beata Oparczyk
Szkoła Podstawowa nr 7 w Gliwicach


Bożysława Belzyt
Szkoła Podstawowa nr 2 w Sztumie


Edyta Pęcak
Gimnazjum nr 35 w Szczecinie


Wioletta Pytlarz
Zespół Szkół Technicznych w Czeladzi
Regulamin czytelni internetowej


Danuta Zielińska-Kowalik
Nauczycielskie Kolegium Językowe w Zabrzu
Regulamin czytelni


Anna Zygan
I Liceum Ogólnokształcące im. M. Reja w Jędrzejowie
Internet w Szkolnym Centrum Informacji - zasady korzystania


 Edyta Jeżyk
Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 im. Ks. Piotra Wawrzyniaka