REGULAMIN MULTIMEDIALNEGO CENTRUM INFORMACJI GIMNAZJUM NR 35 W SZCZECINIE

Back Powrót

1. Multimedialne Centrum Informacji służy uczniom, pracownikom oraz absolwentom Gimnazjum nr 35 jako Ä˝ródło wiedzy i informacji (z MCI mogą również korzystać uczniowie 5 i 6 klasy SP 39).
2. Centrum czynne jest w godzinach pracy biblioteki szkolnej (czytelni).
3. Praca przy komputerze jest możliwa po otrzymaniu zgody nauczyciela-bibliotekarza.
4. Przed rozpoczęciem pracy należy wpisać się do zeszytu czytelni.
5. Przy jednym stanowisku mogą pracować maksymalnie 2 osoby.
6. W przypadku dużej liczby chętnych do korzystania z MCI czas pracy przy komputerze może być ograniczony.
7. NIE WOLNO! Wgrywać własnych programów ,kasować zainstalowanych, zapisywać dokumentów na dysku twardym.
8. NIE WOLNO! Wykonywać żadnych połączeń technicznych( np. włączać i rozłączać kabli zasilających).
9. Wprowadzanie do komputera własnych dyskietek ,płyt CD-ROM, DVD może odbywać się tylko za wiedzą i zgodą nauczyciela-bibliotekarza.
10. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.
11. Za mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada użytkownik.
12. Podczas pracy w MCI należy zachować spokój oraz dbać o porządek i przestrzegać elementarnych zasad etyki internauty.
13. W przypadku naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.
14. Za nieprzestrzeganie regulaminu użytkownik może zostać pozbawiony prawa korzystania z MCI na określony czas.

Regulamin zatwierdzono decyzją
Rady Pedagogicznej z dn.

Back Powrót