REGULAMIN CZYTELNI GIMNAZJUM NR 35 W SZCZECINIE

Back Powrót

1. Z czytelni mogą korzystać wszyscy uczniowie , pracownicy szkoły , rodzice .
2. Do czytelni uczniowie wchodzą bez okryć wierzchnich, w obuwiu zmiennym. Teczki i torby należy zostawić w wyznaczonym miejscu.
3. Każdy odwiedzający wpisuje się do zeszytu odwiedzin.
4. W czytelni należy zachować ciszę .
5. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów , tj. ze zbiorów czytelni i wypożyczalni .
6. Książki ze zbioru podręcznego podaję bibliotekarz.
7. Wykorzystane czasopisma odnosi się na ustalone miejsce ,książki oddaje się bibliotekarzowi .
8. Jednorazowo można korzystać z dwóch książek .
9. Kopiowanie map, rysunków itp. dozwolone jest po uprzednim uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem .
10. Niektóre wydawnictwa księgozbioru podręcznego mogą być wypożyczone do domu pod koniec pracy biblioteki , pod warunkiem zwrotu następnego dnia przed lekcjami pierwszej zmiany.
11. Książki , czasopisma i inne dokumenty

Regulamin zatwierdzono decyzją Rady Pedagogicznej
Opracowała Edyta Pencak nauczyciel bibliotekarz Gimnazjum nr 35 w Szczecinie

Back Powrót