24.08.2012

"Biblioteki w Szkole" 2012 nr 7-8

A w nim:

numer 3/2012 kwartalnika "Biblioteka - Centrum Informacji" oraz plakat -
Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych