Protokół ubytków do pobrania

15.11.2019


Dzięki czytelniczce, pani Annie Kazimierczak, przekazujemy do wykorzystania arkusz Excel zawierający protokół ubytków.

Można go pobrać tutaj.

Edukacja czytelnicza – nowy numer „Biblioteki w Szkole”

08.11.2019


Biblioterapia w Szkole

Ukazał się listopadowy numer Biblioteki w Szkole.

A w nim m.in.:
 • Edukacja czytelnicza
 • Dodatek: Biblioteka Centrum Informacji nr 04/2019
 • Status biblioteki szkolnej
 • Gratis: gazetka ścienna o noblistce Oldze Tokarczuk

Tutaj można przejrzeć zawartość i zamówić numer.

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych - przyślij sprawozdanie.

06.11.2019


Zakończyły się obchody Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych. W szkołach zorganizowano liczne przedsięwzięcia. Przypominamy, że  można przysyłać do nas sprawozdania z obchodów MMBS. Wykorzystamy je do opracowania materiału na temat tegorocznych obchodów święta bibliotek szkolnych, który zostaenie opublikowany w  "Bibliotece w Szkole".Mile widzane będą zdjęcia. Adres: [email protected]

Zadaliśmy komitetom wyborczym pytania dotyczące bibliotek szkolnych

07.10.2019


W związku ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi redakcja „Biblioteki w Szkole” postanowiła zwrócić się do wszystkich komitetów wyborczych z prośbą o pewne informacje na temat ich programów wyborczych. Oczywiście interesowały nas sprawy bibliotek szkolnych i czytelnictwa. Nie chcąc wprawiać komitetów wyborczych w zakłopotanie i zajmować im zbyt dużo czasu, postanowiliśmy nie wdawać się w szczegóły i poprosiliśmy tylko o przedstawienie informacji na temat dwóch istotnych kwestii. Pierwsza to wprowadzenie standardów dla bibliotek szkolnych, które wyrównałyby szanse dostępu do dobrych bibliotek szkolnych dla wszystkich uczniów – bez względu na miejsce zamieszkania i typ szkoły. Drugie pytanie dotyczyło planowanych działań na rzecz wspierania czytelnictwa dzieci i młodzieży. Całość była opatrzona krótkim komentarzem pokazującym znaczenie ujednolicenia zasad funkcjonowania bibliotek szkolnych w przepisach prawnych, dotyczących szkół publicznych.

Więcej

Nowy numer „Biblioteki w Szkole” z dodatkiem o biblioterapii

07.10.2019


Biblioterapia w Szkole

Ukazał się październikowy numer Biblioteki w Szkole.

A w nim m.in.:
 • Dodatek: Biblioterapia w Szkole
 • Czytelnicze projekty edukacyjne
 • Andrzejki w bibliotece
 • Plakat do biblioteki

Tutaj można przejrzeć zawartość i zamówić numer.

Noc Bibliotek w sobotę 5 października 2019 w ponad 1700 bibliotekach w całej Polsce!

03.10.2019


V Noc Bibliotek odbędzie się w sobotę 5 października pod hasłem „Znajdźmy wspólny język”. To ogólnopolska akcja w niekonwencjonalny sposób promująca czytanie i biblioteki jako najbardziej dostępne instytucje kultury z ofertą dla osób w każdym wieku, miejsca wspólne, łączące ludzi, lokalne centra żywej kultury i edukacji. "Biblioteka w Szkole" objęła akcję patronatem medialnym.

Więcej

Konkurs literacki dla młodzieży - "Witkacy. Napisane dzisiaj"

19.09.2019


Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Słupsku oraz słupski klub międzynarodowej organizacji Soroptimist International zapraszają utalentowaną literacko  młodzież w wieku 13-19 lat (klasy VII – VIII szkół podstawowych i szkoły średnie) do udziału w konkursie inspirowanym twórczością Stanisława Ignacego Witkiewicza.

Do konkursu można zgłaszać utwory literackie w dowolnej formie (poezja, proza, dramat, scenariusz filmowy, komiks, literatura wirtualna), jednak powinny być one związane z twórczością Stanisława Ignacego Witkiewicza, a uczestnik powinien wskazać źródło inspiracji (tekst, obraz, fotografię, list, artykuł, element biografii czy inny impuls związany z twórcą).

Więcej

„Biblioteka w Szkole” 9/2019 – Jak kupować książki?

05.09.2019


„Biblioteka w Szkole” 9/2019 – Jak kupować książki?

Ukazał się wrześniowy numer Biblioteki w Szkole.

A w nim m.in.:
 • Dodatek: Jak kupować książki?
 • Duży plakat na Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych
 • Trening asertywności – scenariusz warsztatów.

Tutaj można przejrzeć zawartość i zamówić numer.

Wciąż można zamówić prenumeratę (174 lub 210 zł za rok).

Druga edycja konkursu #cojaczytam

02.09.2019


Fundacja Nowoczesna Polska zaprasza uczniów w wieku 9-19 lat do wzięcia udziału w II edycji konkursu #cojaczytam! Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu kampanii promującej czytelnictwo i udokumentowaniu jej w mediach społecznościowych.

Rejestracja rozpoczyna się 16 września 2019.

Więcej

Wakacyjna „Biblioteka w Szkole”

27.08.2019


Ukazał się wakacyjny numer Biblioteki w Szkole.

A w nim m.in.:
 • Pomysły na Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych
 • Duży, dwustronny kalendarz na rok szkolny
 • Omówienie zmian w Karcie Nauczyciela
 • Relację z akcji Jak nie czytam, jak czytam
 • Dodatek: Biblioteka – Centrum Informacji

Tutaj można przejrzeć zawartość i zamówić numer.

Wciąż można zamówić prenumeratę (174 lub 210 zł za rok).

Młodzi bibliotekarze będą się poznawać w Poznaniu. 12 Forum Młodych Bibliotekarzy

12.08.2019


Tegoroczne Forum Młodych Bibliotekarzy będzie 12-13 września w Poznaniu.

W programie wykłady, warsztaty i inne atrakcje.

Szczegóły: http://lib.amu.edu.pl/XII_forum_mlodych_bibliotekarzy/index.html

Bezpłatna wideokonferencja online: "Projektowanie rozwiązań dla edukacji, czyli #DesignThinking po polsku"

08.08.2019


Zapraszamy edukacyjnych aktywistów, którzy chcą zmieniać polską edukację na lepsze na bezpłatną konferencję online: "Projektowanie rozwiązań dla edukacji, czyli#DesignThinking po polsku".

Podczas webinarów edukacyjni praktycy opowiedzą o tym jak wykorzystywali w polskich realiach narzędzia projektanckie i co z tego wyszło.

Więcej

Zaproszenie na ciekawą konferencję

31.07.2019


Zapisy do 18.10.2019. Liczba miejsc z noclegami ograniczona.

Szczegóły programowe i organizacyjne: http://konferencja.pedagogiczna.pl/category/konferencja-2019/

W Łęczycy szpital ma deficyt, więc zabierają uczniom biblioteki szkolne

10.06.2019


Zarząd Powiatu Łęczyckiego (woj. łódzkie) w związku z m.in. koniecznością częściowego pokrycia straty finansowej w Zespole Opieki Zdrowotnej postanowił nakazać dyrektorom szkół ograniczyć zatrudnienie nauczyciela bibliotekarza do maksymalnie 1/3 etatu (10 godzin tygodniowo) – bez względu na plany dyrektorów szkół, bez względu na liczbę uczniów w szkole, wielkość biblioteki szkolnej, jej zakres działań. 

Taka „troska” o czytelnictwo i dostęp do informacji uczniów szkół ponadpodstawowych jest nie tylko kuriozalna z punktu widzenia realizacji zadań szkoły i potrzeb uczniów, ale też niezgodna z prawem. W orzecznictwach sądów administracyjnych określono: „Ustalanie wytycznych w zakresie organizacji pracy szkół i placówek oświatowych, czy to poprzez określanie sposobu sporządzania arkuszy organizacyjnych, czy też zasad zatrudniania nauczycieli i pozostałych pracowników, wkracza w zakres ustawowych zadań realizowanych przez kierujących nimi dyrektorów”. Także Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 8 listopada 2013 r. sygn. akt I OSK 1747/13 stwierdził, ze „kompetencje dyrektora szkoły w zakresie zatrudniania pracowników są wyłączne i ingerencja organu prowadzącego szkołę w tej dziedzinie jest niedopuszczalna”.

Treść pisma można przeczytać tutaj.